5.1. Trong muc luc 2016 - page 11

X
41
Thông tư số 83/2016/TT-BTC: Cụ thể hóa các ưu đãi về thuế trong thu hút đầu tư
ThS. Lê Mạnh Thắng
43
Tác động của nguồn nhân lực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
PGS., TS. Nguyễn Ngọc Hùng
46
Hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
TS. Nguyễn Cảnh Hiệp
49
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết
TS. Lê Tấn Phước
52
Sư kiên Brexit va môt sô khuyên nghi đôi vơi doanh nghiêp Viêt Nam
TS. Hô Thanh Thuy
55
Kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới nửa đầu năm 2016 và triển vọng
Bùi Ngọc Sơn
58
Kế toán xuất, nhập khẩu của một số nước phát triển và bài học cho Việt Nam
ThS. Trần Thị Thùy Trang
61
Yếu tố quyết định giá cổ phiếu niêm yết và hàm ý chính sách
PGS., TS. Phạm Hữu Hồng Thái, ThS. Lê Dũng Hiệp
65
Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp và một số gợi ý
TS. Nguyễn Ngọc Huy, Trương Thị Mỹ Trâm
68
Định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng: Những tồn tại và đề xuất
ThS. Trần Thị Bích Nhân
71
Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp bán lẻ
ThS. Đàm Thị Thanh Sơn
73
Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất
ThS. Nguyễn Thái An, ThS. Vương Thị Bạch Tuyết
76
Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn
ThS. Nguyễn Hồng Nga
78
Một số trao đổi về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành
ThS. Trương Thị Phương Thảo, ThS. Đặng Thị Kim Oanh
81
Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ tại các cơ quan hành chính
ThS. Lê Đoàn Minh Đức, Hà Hữu Phước, Nguyễn Cao Ngọc Thảo
84
Yếu tố tác động đến kế toán doanh thu, chi phí dịch vụ trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng
ThS. Chu Thị Bích Hạnh, ThS. Lê Mạnh Thắng
87
Hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách đối với sinh viên các trường đại học công lập
NCS. Đàm Đắc Tiến
91
Một số vấn đề về xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển khu kinh tế cửa khẩu
Trần Báu Hà
93
Tăng cường xóa đói, giảm nghèo bền vững với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi
ThS. Lê Thị Kiều Oanh
95
Bàn về hiệu quả xử lý nợ xấu ngân hàng
Hoàng Thị Duyên
98
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát hành cổ phiếu ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
THÁNG 8 KỲ II (SỐ 639)
5
Dấu ấn cải cách hành chính và bước đột phá mới của Bộ Tài chính
ThS.Trương Thị Hương Lan
7
Tự chủ tài chính đối với giáo dục đại học công lập: Những vấn đề cần tháo gỡ
ThS. Phạm Ngọc Trường
10
Tác động phân cấp tài khóa đến thu nhập ở Việt Nam
ThS. Nguyễn Thanh Hùng
14
Thực trạng sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp xây dựng niêm yết
ThS. Nguyễn Đình Hoàn
16
Giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
ThS. Đoàn Thị Trang
19
Nghiên cứu khung nền tảng và các cấu phần quan trọng trong marketing điện tử
ThS. Nguyễn Phan Anh
21
Yêu cầu hoàn thiện khung khổ pháp lý xử phạt tội phạm công nghệ thông tin, mạng viễn thông
ThS. Trần Đoàn Hạnh
24
Ngành Thông tin và truyền thông trước cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu
ThS. Hoàng Thị Huyền
26
Vận dụng phương pháp thống kê trong phân tích rủi ro phá sản tại doanh nghiệp
ThS. Nguyễn Thị Nga
28
Văn hóa doanh nghiệp – Tài sản vô hình của doanh nghiệp
ThS. Phạm Thị Bích Hằng
30
Xử lý khoảng trống trong giám sát dòng tiền ở doanh nghiệp nhà nước
Phạm Duy Khánh
32
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trần Thị Thanh Thủy
35
Hồi quy dữ liệu bảng động bằng phương pháp DGMM: Kỹ thuật phân tích trong nghiên cứu thực nghiệm
ThS. Phạm Thị Vân Trinh
37
Điều kiện giao hàng và thanh toán tiền hàng trong hoạt động kế toán xuất, nhập khẩu
ThS. Trần Thị Thùy Trang
39
Thông tư 200/2014/TT-BTC va nhưng tac đông đến công tac kê toan cua doanh nghiêp
Nguyên Thu Ha, Nguyên Thu Hăng, Nguyễn Phương Thảo
41
Bàn về kế toán hạch toán trái phiếu chuyển đổi theo quy định mới
ThS. Bùi Thị Thanh Thùy
43
Chuẩn mực kế toán về chi phí đi vay và dự phòng phải trả: Một số vấn đề cần trao đổi
ThS. Đặng Minh Hiền
45
Tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ đối với công tác quản trị
ThS. Nguyễn Ngọc Khương
48
Một số lưu ý về kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
50
Một số vấn đề về phân cấp thu ngân sách địa phương ở tỉnh Ninh Bình
ThS. Lê Văn Cường
52
Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại tỉnh Hà Nam
ThS. Đinh Quốc Tuyền
54
Đánh giá cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xây lắp tại TP. Sơn La
ThS. Lê Thị Thanh Nhàn
57
Quan hệ lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội và một số đề xuất
ThS. Hoàng Thị Thu Thuỷ
59
Ảnh hưởng từ cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp ngành Thực phẩm
Nguyễn Quốc Định, Phạm Hà Hoàng Oanh, Bùi Đan Thanh
62
Phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Tháp
ThS. Võ Thị Tuyết Hoa
64
Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở TP. Hà Nội
ThS. Lương Ngọc Hiếu
66
Bàn thêm về các giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển mới
ThS. Nguyễn Thị Mai Hương, ThS. Nguyễn Thị Bích Diệp
68
Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch - dịch vụ của Quảng Ninh
Ngô Bình Thuận
70
Ngành Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính
Kim Thanh
71
Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành Bảo hiểm Xã hội và cơ quan thuế
Viết Nam
72
Hướng tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
Minh Việt
73
Mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện
PV.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook