5.1. Trong muc luc 2016 - page 2

I
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
NĂM 2016
THÁNG 01 (SỐ 624+625)
6
Thêmmột mùa xuân đẹp
9
10 sự kiện tiêu biểu ngành Tài chính năm 2015
10
Chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016 và 5 năm 2016-2020
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
14
Kinh tế Việt Nam: Nhìn lại năm 2015 và triển vọng 2016
TS. Nguyễn Đức Thành
18
Kinh tế Việt Nam: Vươn mình hội nhập mạnh mẽ
TS. Vũ Đình Ánh
22
6 điểm nhấn của chỉ số giá tiêu dùng năm 2015
TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
26
Thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015: Vượt khó thành công
PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường
30
Cải cách thủ tục hành chính thuế: Nỗ lực vượt bậc
PGS.,TS. Lê Xuân Trường
34
Hoạt động hội nhập tài chính năm 2015 và những chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo
TS. Vũ Nhữ Thăng
38
Phát triển nguồn nhân lực, thực hiện thành công chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước
TS. Nguyễn Hồng Hà
41
Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016
TS. Vũ Bằng
45
Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Phùng Ngọc Khánh
49
Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Đặng Quyết Tiến
53
Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và giải pháp đến năm 2020
TS. Nguyễn Viết Lợi
58
Thị trường tiền tệ: Khôi phục trật tự, thiết lập kỷ cương
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh
62
Đường đi của tỷ giá: Triển vọng trung hạn
TS. Nguyễn Đức Độ
65
Kinh tế - tài chính thế giới năm 2015 và dự báo 2016
Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
69
Giá dầu thế giới năm 2016 và những tác động tới kinh tế Việt Nam
PGS.,TS. Bùi Xuân Hồi
73
DATC: Tiếp tục tăng trưởng ấn tượng
Quỳnh Hương
76
10 điểm nhấn của Bảo Việt năm 2015
Tập đoàn Bảo Việt
THÁNG 02 KỲ I (SỐ 626)
NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2016
5
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2001-2015 và phương án cho năm 2016
GS., TS. Trần Thọ Đạt, PGS., TS. Hà Quỳnh Hoa, PGS., TS. Nguyễn Việt Hùng
9
Nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ, TS. Nguyễn Đức Độ
12
Bàn về khuôn khổ phối hợp chính sách tài khóa – tiền tệ
TS. Đặng Ngọc Tú
16
Cải cách quản lý ngân sách nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công
TS. Vũ Nhữ Thăng
20
Tái cơ cấu đầu tư công của Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới
TS. Nguyễn Tú Anh
24
Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ năm 2016
Ngô Văn Tuấn
26
Cơ hội và thách thức mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
TS. Phan Hữu Thắng
29
Hoạt động xuất, nhập khẩu: Nỗ lực tạo chuyển biến mới
TS. Nhữ Trọng Bách
32
Kịch bản nào cho thị trường bất động sản năm 2016?
PGS., TS. Trần Kim Chung
35
Triển vọng thị trường chứng khoán thế giới năm 2016
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
38
Nhìn lại những “cú sốc” trên thị trường tài chính – tiền tệ thế giới năm 2015
TS. Lê Thị Thùy Vân
49
Doanh nghiệp Việt Nam và vấn đề hội nhập quốc tế
TS. Đậu Anh Tuấn
53
Hiện đại hóa ngành Thuế: Nhìn từ quản lý thuế đối với thương mại điện tử
ThS. Bùi Khánh Toàn
56
Để thu hút nhiều hơn vốn đầu tư của Việt kiều
PGS.,TS. Nguyễn Đình Tài
59
Kinh doanh tài trợ thương mại quốc tế: Xu hướng mới của các ngân hàng thương mại
ThS. Phạm Huyền Trang
62
Yếu tố tác động đến chính sách cổ tức tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
ThS. Ngô Thị Quyên, Nguyễn Thị Thu Trang
THÁNG 02 KỲ II (SỐ 627)
5
Tác động của chính sách tài khóa đến kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
TS. Nguyễn Anh Phong
9
Bàn thêm về hội nhập và hợp tác tài chính quốc tế trong giai đoạn mới
ThS. Lê Thị Hương, Tống Khánh Linh
11
Phát triển thị trường trái phiếu liên ngân hàng: Thực trạng và một số đề xuất
TS. Đặng Văn Dân
15
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn lực tài sản công
ThS.Nguyễn Thị Ưng, Vũ Thị Hà
17
Bàn về định hướng cải cách mức thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
ThS. Trần Quốc Hoàn
20
Tài chính vi mô trong chương trình phổ cập tài chính tại Việt Nam
TS. Bùi Diệu Anh
23
Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
ThS.Hà Quốc Thắng
25
Những bất cập trong lập và trình bày báo cáo tài chính tại các công ty chứng khoán Việt Nam
ThS. Trần Quỳnh Hương
27
Vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
ThS. Phạm Xuân Viễn
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook