5.1. Trong muc luc 2016 - page 3

II
29
Yếu tố góp phần nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ
ThS. Đinh Doãn Cường
31
Đào tạo nhân lực doanh nghiệp ngành Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Nguyễn Thị Lê Trâm
33
Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính của doanh nghiệp xi măng niêm yết
ThS. Nguyễn Việt Dũng
36
Hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp: Nhìn từ chiến lược của Tập đoàn Kinh đô
ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh
38
Kế toán trách nhiệm và thực tiễn vận dụng vào Việt Nam
ThS. Hoàng Thị Hương
40
Trao đổi về đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán trong kế toán kinh doanh xuất, nhập khẩu
ThS. Nguyễn Thị Minh Giang
42
Tầm quan trọng của việc áp dụng chi phí chất lượng trong doanh nghiệp
ThS. Phan Thị Thu Hiền
44
Tăng cường giám sát đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam
PGS.,TS. Đoàn Thanh Hà
47
Giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam
ThS. Trần Thị Thanh Tâm
49
Vai trò của ngân hàng trong thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử dịch vụ công
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
51
Xây dựng mô hình DEA đánh giá hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
ThS. Nguyễn Quang Khải
54
Liên kết phát triển du lịch: Nhìn từ thực tế các địa phương
NCS. Nguyễn Thị Duy Phương
57
Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp Hà Nội
ThS. Võ Thị Vân Khánh
60
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội
ThS. Nguyễn Bảo Thư
62
Giải pháp phát triển lực lượng lao động gắn với công tác đào tạo nghề ở Lào Cai
Hà Đức Minh
64
Tìm lời giải cho ngành nguyên phụ liệu dệt may tỉnh Nam Định?
ThS. Mai Thị Lụa
66
Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động tại Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020
Vũ Thị Thanh Xuân
68
Giáo dục tài chính tại các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam
TS. Phan Diên Vỹ
71
Xây dựng bộ chỉ số quản trị công ty: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam
TS. Cao Đinh Kiên
75
Kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình đặc khu kinh tế
ThS. Nguyễn Ngọc Dung
78
Tạo bước chuyển mới cho hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam
ThS. Trần Tuệ An
80
Phát triển hoạt động thương mại biên giới trong tình hình mới
ThS. Trần Thu Nga
82
Hoàn thuế giá trị gia tăng nhìn từ thực tế của Công ty cổ phần chè Thiên Phú
ThS. Diệp Tố Uyên
85
Vấn đề phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam hiện nay
Nông Mai Thanh
87
Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam trong hội nhập
Phạm Quốc Quyết
90
Giải phóng mặt bằng phát triển hạ tầng giao thông: Thực tiễn và giải pháp tháo gỡ
ThS. Hồ Xuân Anh Tuấn
93
Trao đổi về việc ủy quyền lập, ký và đóng dấu đối với hóa đơn tài chính
ThS. Nguyễn Đức Bình, Lê Quang Trung
95
Tác động từ quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận đến ra quyết định của doanh nghiệp
ThS. Lê Thị Minh Huệ, ThS. Đặng Lan Anh
98
Quản trị chi phí: Công cụ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận
Đàm Thị Thanh Sơn
101
Phát triển vững mạnh từ giá trị cốt lõi
PV.
THÁNG 03 KỲ I (SỐ 628)
CƠ CHẾ TÀI CHÍNHĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐƠN VỊ SỰNGHIỆP CÔNG LẬP
6
Hiện trạng và giải pháp đẩy mạnh quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
TS. Nguyễn Trường Giang
10
Thêm nhiều giải pháp tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ
TS. Bùi Tiến Dũng
14
Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công: Đột phá mới và các yêu cầu thực hiện
TS. Đoàn Hương Quỳnh
17
Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và định hướng hoàn thiện
PGS., TS. Lê Xuân Trường, PGS., TS. Lý Phương Duyên
20
Thực trạng tự chủ tài chính tại Đại học Tài chính – Marketing
PGS.,TS. Phạm Hữu Hồng Thái, TS. Phạm Quốc Việt, Đinh Nam Bình
24
Để phát huy cơ chế tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập
TS. Phạm Thị Vân Anh
33
Nghị định 136/2015/NĐ-CP: Hoàn thiện hành lang pháp lý về đầu tư công
TS. Trần Thị Ngọc Hân
36
Chính sách ưu đãi thuế mới cho hoạt động bảo vệ môi trường
TS. Phạm Thị Thúy Hằng
38
Vài đánh giá về kết quả tái cấu trúc thị trường chứng khoán, bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015
ThS. Nguyễn Trường Thọ
41
Bàn về giải pháp phát triển thị trường cho thuê tài chính Việt Nam
TS. Đặng Văn Dân
45
Kế toán bất động sản đầu tư: Thực trạng và định hướng hoàn thiện
TS. Hà Thị Thúy Vân
48
Khơi nguồn vốn tín dụng ngân hàng hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển
TS. Ngô Thị Phương Thảo
51
Chính sách tài chính hướng đến tăng trưởng xanh - Những vấn đề đặt ra
Lê Thị Hằng
55
Quản lý thuế xuất, nhập khẩu ở một số nước và bài học cho Việt Nam
Lục Văn Trường
58
Kế toán quản trị môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất đối với Việt Nam
ThS. Đỗ Thị Lan Anh
62
Vài dự báo về triển vọng thương mại toàn cầu năm 2016?
ThS. Đặng Thùy Linh
64
Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ
Đặng Thu Giang, Cao Thu Anh
66
Hợp tác công tư – Giải pháp tài chính cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam
ThS. Phạm Thị Phương
68
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: Thực tiễn tại doanh nghiệp xây dựng đường bộ
ThS. Đường Thị Quỳnh Liên
70
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn
Tường Mạnh Dũng
THÁNG 03 KỲ II (SỐ 629)
5
Tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA trong thời gian tới
ThS. Nguyễn Thùy Vân
7
Đảm bảo tính khả thi của chính sách thuế ở Việt Nam
TS. Nguyễn Đình Chiến
10
Bàn thêm về các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ công ở Việt Nam
ThS. Lê Thị Thúy Hằng
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook