5.1. Trong muc luc 2016 - page 4

III
12
Để phát huy vai trò, hiệu quả nguồn lực tài chính vi mô trong đời sống kinh tế - xã hội
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài
15
Lý thuyết tài chính hành vi trên thị trường chứng khoán Việt Nam và những vấn đề đặt ra
TS. Đặng Văn Dân
19
Vài đánh giá thẩm định tài sản thế chấp xử lý nợ tại ngân hàng thương mại
ThS. Nguyễn Thanh Huyền
21
Tác động của TPP đến doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
ThS. Trần Thị Tuyết Nga
23
Xuất, nhập khẩu hàng hóa: Thực trạng và một số đề xuất
ThS. Hồ Thị Thùy Lê
25
Bàn về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công
TS. Nguyễn Thị Thanh
27
Gắn kết mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
ThS. Đào Đình Thi
30
Vài đánh giá về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
ThS. Vũ Đại Đồng
32
Thực tiễn quản trị công ty niêm yết tại Việt Nam và một số đề xuất
ThS. Vũ Ngọc Tuấn
34
Những đổi mới về chính sách thuế trong quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
Đào Thanh Trang, Nguyễn Tuấn Ngọc
36
Trao đổi về khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp hiện nay
Trần Anh Tú, Trịnh Hiền Linh
38
Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua công tác quản trị tài sản
ThS. Trần Thị Bích Nhân
40
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Kết quả và lộ trình cho giai đoạn mới
ThS. Lê Trúc Thuận
43
Sở hữu chéo giữa ngân hàng thương mại và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
ThS. Phan Thị Nhã Trúc
47
Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
ThS. Lê Thị Hồng Thúy
49
Giải pháp tăng cường hoạt động nguồn vốn đầu tư phát triển tại tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Thu Phương
51
Tăng cường thu hút đầu tư vào kinh tế du lịch của tỉnh Lâm Đồng
TS. Nguyễn Duy Mậu
55
Chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với giảm nghèo bền vững khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa
Vũ Thị Thanh Xuân
57
Thấy gì từ kinh nghiệm huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng của một số nước?
TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
61
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Kim Chung
63
Trở thành “công xưởng mới” của thế giới: Bối cảnh khu vực và nội lực của Việt Nam
Lê Thị Bích Lan
65
Phát triển kinh tế biển ở một số nước và bài học cho Việt Nam
Nguyễn Trọng Tuấn
67
Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại: Kinh nghiệm từ Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Ái Linh, ThS. Hoàng Thị Kim
69
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và đề xuất một số giải pháp
Lê Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Huyền
71
Nợ đọng vốn trong thị trường bất động sản: Thực trạng và giải pháp
ThS. Đào Thị Thương
73
Giải pháp ứng phó với tranh chấp thương mại khi tham gia TPP
Ngô Thị Tú Anh
75
Triển vọng của dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
KS. Nguyễn Thị Lan
77
Cơ hội và thách thức của ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam trong hội nhập
ThS. Lê Thanh Thủy
80
Bàn về hiệu quả kinh tế phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững
ThS. Hoàng Thị Ngọc Ánh
82
Một số ý kiến về hoàn thiện quy định hoạt động của Quỹ hoán đổi danh mục tại Việt Nam
ThS. Nguyễn Phương Thảo
85
Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
Nguyễn Văn Kỷ
87
Nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học khối kinh tế
NCS. Nguyễn Thị Thanh Hương
89
Quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực trạng và một số kiến nghị
Nguyễn Thị Lê Trâm
91
Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong phát triển doanh nghiệp tư nhân
ThS. Nguyễn Thanh Vân
93
Tái cơ cấu doanh nghiệp ngành Nông nghiệp: Những vấn đề đặt ra
ThS. Đặng Thị Hiền
95
Hội nhập quốc tế trong giáo dục của Việt Nam
Nguyễn Việt Hiếu Linh
97
Chi phí khấu hao tài sản cố định, lãi vay và chi phí liên quan đến chênh lệch tỷ giá
Trần Thị Ánh Nguyệt, Dương Thị Hòa
99
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại tỉnh Nam Định đến năm 2020
ThS. Nguyễn Thị Thủy
101
DATC: Tạo đà vững chắc, thiết lập thành công
PV.
103
HNX – Vượt thách thức, hái thành công
Nguyễn Ngọc Hiệp
THÁNG 4 KỲ 1 (SỐ 630)
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 2011-2015: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
6
Thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm: Thành công và những vấn đề đặt ra
Doãn Thanh Tuấn
10
Bảo hiểm Việt Nam: Thực hiện thành công các giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà nước
Phùng Ngọc Khánh
13
Thị trường bảo hiểm: Khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
Ngô Việt Trung
17
Triển vọng thị trường bảo hiểm năm 2016
Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm
20
Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển bền vững
Phạm Thu Phương
23
Bàn về cơ chế quản lý giám sát thị trường bảo hiểm
Nguyễn Quang Huyền
34
Một số đột phá trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi
TS. Nguyễn Xuân Thạch
37
Quy định mới về quản lý tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập
TS. Nguyễn Xuân Điền
40
Dự báo lạm phát dựa trên sự chênh lệch giữa các chỉ số giá
TS. Nguyễn Đức Độ
43
Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới
TS. Nguyễn Thị Hà
46
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với bất động sản: Thực trạng và giải pháp
ThS. Nguyễn Thành Hưng
49
Thủ thuật gian lận trong lập báo cáo tài chính của các công ty niêm yết
TS. Hà Thị Thúy Vân
52
Xây dựng tiêu chí đánh giá tăng trưởng kinh tế xanh cho Việt Nam
TS. Trần Quang Phú
55
Vai trò của hiệp hội ngân hàng trong điều hành, thực thi chính sách tiền tệ
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh
58
Chất lượng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: Nghiên cứu tại Cục Thuế Bắc Ninh
TS. Chu Thị Kim Loan
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook