5.1. Trong muc luc 2016 - page 5

IV
63
Chiến lược kinh tế Abenomics của Nhật Bản: Những mũi tên chưa tới đích
TS. Trần Thị Vân Anh
66
Xu hướng biến động tỷ giá của một số nước và dự báo cho Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh
69
Giải pháp nâng cao chất lượng thực thi Hiệp định trị giá WTO tại Việt Nam
Lê Thị Ánh Tuyết
73
Phát triển tín dụng vi mô – Giải pháp đẩy lùi “tín dụng đen” ở Việt Nam
TS. Bùi Diệu Anh
76
Đánh giá tình hình đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Trần Nam Trung
79
Mối quan hệ giữa giá dầu thế giới và chỉ số giá hàng tiêu dùng của Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga, ThS. Nguyễn Kim Nam, ThS. Trương Ngọc Hảo
82
Vai trò của kế toán trong khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
84
Phát triển nguồn nhân lực cao ở Hải Phòng: Cơ hội và thách thức?
ThS. Phạm Đức Duy
86
Giải quyết tồn tại trong phân tích báo cáo tài chính ở VNPT Thái Nguyên
Vũ Thị Quỳnh Chi, Bạch Thị Huyên
THÁNG 4 KỲ 2 (SỐ 631)
1
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO
TS. Trần Đình Tuấn
4
Chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư nước ngoài
TS. Nguyễn Thị Lan
7
Đảm bảo an toàn vĩ mô trong Basel III và việc áp dụng tại Việt Nam
TS.Nguyễn Đức Trung
11
Giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm vi mô ở Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Hải Đường
14
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Những vướng mắc phát sinh và kiến nghị
ThS. Nguyễn Thành Hưng
17
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước thời kỳ hội nhập
TS. Nguyễn Duy Mậu
20
Để doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập hiệu quả
ThS. Nguyễn Thị Cúc
22
Giải pháp “gỡ khó” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?
ThS. Vũ Ngọc Tuấn
24
Phát triển hộ kinh doanh cá thể: Phân tích từ quản trị vốn và tài chính
TS. Phạm Văn Hồng
27
Tác động của áp chế tài chính đối với thị trường tài chính Việt Nam
ThS. Huỳnh Thị Lan
29
Một số kinh nghiệm về quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp
Lê Thảo Ly, Nguyễn Hoàng Linh
31
Trao đổi về khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp
Lương Thị Hương, Tống Thị Thắm
33
Xác định thuế thu nhập cá nhân tại các doanh nghiệp: Một số vấn đề đặt ra
Nguyễn Thảo Vân, Nguyễn Mỹ Linh
35
Những điểmmới về quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng
Nguyễn Thị Việt Trinh, Lương Thị Duyên
37
Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh gia nhập TPP và AEC
ThS. Trần Ngọc Lan
41
Vấn đề định giá theo mô hình giá gốc trong các chuẩn mực kế toán Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Thảo
43
Những nguyên tắc cơ bản của kế toán tài sản cố định hữu hình theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
ThS. Giang Thị Trang
45
Khoản chi của doanh nghiệp khi ghi nhận vào chi phí: Các vấn đề cần trao đổi
Ngô Thị Hoài, Phan Thị Tươi
47
Rut ngăn khoang cach giưa chuẩn mực kế toán Viêt Nam vơi chuẩn mực kế toán quốc tế
Nguyễn Thu Hà, Trần Đình Tuấn
49
Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
Đồng Trung Chính, Nguyễn Thị Dự
51
Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp chè của tỉnh Thái Nguyên
ThS. Trần Tuấn Anh
53
Tác động từ quản trị thanh khoản đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại
TS. Lê Tấn Phước
57
Thị trường tài chính - tiền tệ quý I/2016 và một số dự báo
ThS. Đỗ Hạnh Nguyên, ThS. Nguyễn Thùy Vân
59
Nhận diện rủi ro cho vay của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai
TS. Phan Thị Hằng Nga
62
Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán và quản trị kinh doanh tại Đại học Tây Bắc
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
65
Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp may mặc tại Đà Nẵng: Các nhân tố ảnh hưởng và khuyến nghị
ThS. Nguyễn Thị Hạnh
67
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đà Nẵng: Cơ hội và thách thức
ThS. Trần Thị Hoài Thanh
69
Chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên
Tường Mạnh Dũng
71
Giải pháp đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh vùng Tây Bắc
ThS. Ngô Thị Phương Liên
73
Một số đề xuất về chính sách phát triển nông nghiệp đô thị tại Hải Phòng
ThS. Hoàng Thị Ngọc Ánh
75
Giải pháp để nông sản Việt Nam hội nhập TPP
TS. Đô Đưc Quân
77
Nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ mía của nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
NCS. Huỳnh Văn Tùng, PGS.,TS. Lưu Thanh Đức Hải
81
Kinh nghiệm phòng ngừa gian lận trục lợi bảo hiểm ở một số nước
TS. Trần Sĩ Lâm
84
Kinh tế Trung Quốc suy giảm và những tác động đối với Việt Nam
ThS. Trần Việt Dũng
86
Nghiên cứu về quản trị đúng thời điểm của doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
TS. Lê Thái Phong
89
Tham gia bảo hiểm nhân thọ: Giải pháp tài chính tốt cho người dân
ThS. Lê Thị Thanh
91
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Anh
94
Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU: Cơ hội và những thách thức đặt ra
ThS. Trần Thị Thanh Thủy
96
Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và những lợi ích mang lại
ThS. Chu Thị Lê Dung
98
Phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh từ marketing online
Ngô Thị Hải Quyên
100
Nhận diện rủi ro trong các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng BOT
TS.Nguyễn Thị Thu Hằng
103
Thực trạng cơ cấu tổ chức tại các doanh nghiệp niêm yết ngành Xi măng Việt Nam
ThS. Lê Thị Nhung
106
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khu vực miền tây Nghệ An
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hương
108
Phát triển nguồn nhân lực quản lý tại doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế
Nguyễn Thị Lê Trâm
110
Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp: Nhìn từ các doanh nghiệp lọc hóa dầu
ThS. Phạm Minh Nghĩa
113
Giải pháp để thị trường bất động sản phát triển bền vững
ThS. Lưu Huỳnh
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook