[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 11

Xuân Mậu Tuất
13
TÀI CHÍNH -
Tháng 01/2018
bảo hiểm và kinh doanh bất động sản năm 2017 đ t
mức tăng trư ng cao nhất trong nhiều năm qua, l n
lượt đ t 8,14% và 4,07%.
Công nghi p chế biến chế t o như mọi năm vẫn
luôn là động lực chính thúc đ y tăng trư ng kinh
tế với mức tăng trư ng lên đến 14,40% trong năm
2017. Trong khi đ , toàn khu vực công nghi p và
xây dựng tiếp tục cho thấy, mức tăng trư ng thấp
hơn so với hai năm trước, chỉ đ t 8%, chủ yếu đến
từ sự suy giảm ngành khai khoáng. Tuy nhiên, trong
năm 2017, sự suy giảm này không làm chậm tốc độ
tăng trư ng chung của toàn nền kinh tế.
Các chỉ báo sản xuất công nghi p c ng liên tục
cải thi n r r t trong cả năm. Chỉ số sản xuất công
nghi p và tiêu thụ đều đã vượt xa mức trung bình
của năm 2016 cho thấy, mức sụt giảm hồi đ u năm
chỉ mang tính chất t m thời. Tính đến hết tháng
12/2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghi p
tăng 9,4%, cao nhất trong hai năm tr l i đây. Tương
tự, chỉ số tiêu thụ c ng đ t mức tăng trư ng 13,6%
tính tới hết tháng 11/2017, trong khi đ , chỉ số tồn
kho giảm nhẹ xuống còn 8% vào đ u tháng 12/2017.
Ho t động của khu vực DN, đ c bi t trong khu
vực chế biến chế t o, tiếp tục kh i sắc trong năm
2017. Chỉ số PMI ghi nhận chuỗi 25 tháng m rộng
liên tiếp của khu vực sản xuất. Đ c bi t, chỉ số này
đ t mức kỷ lục 54,6 điểm vào tháng 3/2017. Sự gia
tăng của chỉ số PMI cho thấy, sự cải thi n về các
điều ki n ho t động kinh doanh trong lĩnh vực sản
xuất t i Vi t Nam.
Tình hình đăng ký DN trong năm 2017 c sự cải
thi n r r t so với năm trước, khi số DN đăng ký
ho t động mới nhiều hơn và số DN t m ngừng ho t
động c ng thấp hơn. Tính đến hết tháng 12/2017,
số lượng DN thành lập mới tăng 15,2% so với năm
2016. Số vốn đăng ký trung bình trên một DN c ng
tăng đáng kể mức 26,2% và đ t 10,2 tỷ đồng/DN.
So với cùng kỳ năm2016, t i thời điểm01/12/2017,
cao trong một thời gian dài. Hai tổ chức đánh giá
tín nhi m S&P và Moody’s đã nhiều l n lượt h
điểm tín nhi m rủi ro tiềm n về kinh tế tài chính
của quốc gia này.
Những quốc gia trong nh m các nền kinh tế mới
nổi (BRICS) cho thấy, sự khác bi t trong xu hướng
tăng trư ng. Trong khi kinh tế Nga và Brazil thể
hi n sự phục hồi r n t thì Ấn Độ l i liên tục suy
giảm, đ t mức tăng trư ng thấp nhất trong vòng
vài năm tr l i đây từ quý II/2017. Bên c nh đ , các
nền kinh tế trong khu vực ASEAN vẫn tiếp tục kh i
sắc, nhờ vào sự tăng trư ng m nh của cả tiêu dùng
nội địa và quốc tế lẫn đ u tư. Theo dự báo của Quỹ
Tiền t quốc tế (IMF), tăng trư ng kinh tế của các
nước ASEAN-5 s vẫn duy trì mức trên 5% trong cả
hai năm 2017 và 2018.
Thị trường hàng h a thế giới cho thấy, sự phục
hồi về giá các m t hàng năng lượng và sự ổn định
của giá lương thực thế giới vào những tháng cuối
năm 2017. Thị trường chứng khoán thế giới không
ngừng tăng tốc và liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới.
Giá của các lo i tiền ảo c ng gia tăng m nh trong
suốt cả năm qua, gây ra lo ng i về “bong b ng”
tài chính c thể xảy ra. Trong khi đ , đồng USD
c một năm đáng quên khi giảm giá đến 7% (mức
giảm m nh nhất trong một thập kỷ vừa qua). Giá
vàng c xu hướng biến động ngược chiều với giá
USD nhưng không biến động nhiều và chỉ bắt đ u
tăng tr l i sau quyết định tăng lãi suất của Fed.
Kinh tế trong nước ph c hồi ấn tượng
So với năm 2016 tăng trư ng không như kỳ vọng,
năm 2017, kinh tế Vi t Nam cho thấy một dấu hi u
kh i sắc hơn với mức tăng trư ng cả năm 2017 đ t
6,81%, vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra. Trong đ ,
tăng trư ng quý III và quý IV/2017 đ t mức cao “ấn
tượng” l n lượt là 7,46% và 7,65% cao nhất trong
vòng 7 năm và cao hơn nhiều so với cùng kỳ các
năm trước đ .
Khu vực nông, lâm, ngư nghi p cho thấy, sự
phục hồi r r t nhất khi tăng trư ng cả năm đ t
2,90% (cao hơn đáng kể so với mức tăng của hai
năm trước đ ). Trong khu vực này, ngành thủy sản
và lâm nghi p đ t mức tăng l n lượt là 5,54% và
5,14%. Trong khi đ , tình tr ng mưa l trên di n
rộng khiến nông nghi p chỉ tăng trư ng mức
khiêm tốn 2,07%.
Khu vực dịch vụ c ng đ ng g p lớn vào mức
tăng trư ng chung của toàn nền kinh tế, tiếp tục
đà tăng trư ng từ năm 2015, với mức tăng 7,44% cả
năm 2017. Trong đ , lĩnh vực tài chính, ngân hàng,
2015 2016
2017
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
T ng
Nông, lâm, ngư
nghi p
Công nghi p
và xây d ng
D ch v
6,7
6,2
6,8
2,4
1,4
2,9
9,6
7,6
8,0
6,3
7,0
7,4
Hình1:Tăngtrưởngkinhtếviệt nam
theongành, 2015-2017 (%)
Nguồn: Tổng cục Thống kê (2015, 2016, 2017)
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...96
Powered by FlippingBook