[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 5

Xuân Mậu Tuất
7
TÀI CHÍNH -
Tháng 01/2018
8.
Thị trường chứng khoán
Việt Nam tăng vượt đỉnh
trong 10 năm gần đây
Năm 2017, chỉ số VN-Index cán mốc 1.000 điểm,
tăng 48% so với cuối năm 2016, đạt mức cao nhất gần
10 năm trở lại đây. Quy mô thị trường cổ phiếu đã cơ
bản đạt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020; Thị trường trái
phiếu diễn ra sôi động với giá trị niêm yết đạt 1.015
nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2016 (tương
đương 23%GDP); Năm2017, đã đánh dấu sự ra đời thị
trường chứng khoán phái sinh góp phần hoàn thiện
mô hình TTCK hiện đại.
9.
Thống nhất một đầu mối
trong việc kiểm soát các
khoản chi NSNN qua hệ
thống KBNN
Năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thống
nhất một đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua
KBNN trên phạmvi toàn quốc. Việc triển khai này đảm
bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản của nhà
nước tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN giao
dịch tại KBNN; tạo tiền đề thuận lợi để KBNN triển khai
dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ
đầu năm 2018, góp phần thực hiện thành công Chiến
lược phát triển KBNN đến năm 2020 và hình thành
KBNN điện tử trong tương lai.
10.
Xuất cấp kịp thời hàng
dự trữ quốc gia hỗ trợ
nhân dân vùng bị thiên tai
hạn hán, bão lũ
Năm 2017 là năm xảy ra nhiều thiên tai, bão lũ xảy
ra trên khắp cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ,
Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt và kịp thời nhiệm
vụ xuất cấp các mặt hàng từ nguồn dự trữ quốc gia
hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên
tai. Hoạt động xuất cấp hàng dự trữ đã góp phần đảm
bảo an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.
ngànhTài chính
năm
5.
Quản lý chặt chẽ giá cả và
kiểm soát lạm phát, góp
phần quan trọng vào ổn
định kinh tế vĩ mô
Công tác quản lý giá tiếp tục phát huy sự phối hợp
điều hành giữa các cơ quan quản lý vĩ mô trong quá
trình điều hành giá các mặt hàng quan trọng thiết
yếu đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô với tốc độ
tăng trưởng GDP đạt mức trên 6,81% và lạm phát
được kiềm chế dưới mức mục tiêu.
6.
Chỉ số nộp thuế tăng 81 bậc,
thu thuế nội địa cán mốc 1
triệu tỷ đồng
Báo cáo “Môi trường kinh doanh năm 2018” do
Ngân hàng Thế giới công bố cuối năm 2017 ghi nhận
chỉ số nộp thuế chung của Việt Nam tăng 81 bậc, xếp
vị trí 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại
63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực
thuộc. Việc triển khai hệ thống này đã góp phần quan
trọng để các doanh nghiệp tăng cường sản xuất kinh
doanh. Đồng thời, với sự nỗ lực cải cách thủ tục hành
chính và chống nợ đọng, chống thất thu của ngành
Thuế nên lần đầu tiên, tổng thu nội địa đạt kỷ lục
trên 1 triệu tỷ đồng, giúp tổng thu NSNN cả năm2017
vượt hơn 70.000 tỷ đồng.
7.
Triển khai Hệ thống quản lý
hải quan tự động tại cảng
biển, hàng không
Việc triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại
cảng biển, hàng không năm 2017 đã góp phần giảm
thời gian thông quan hàng hóa, mang lại nhiều thuận
lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hệ thống quản
lý hải quan tự động giúp “đơn giản, hài hòa, minh bạch”
thủ tục hải quan và thủ tục giao, nhận hàng tại khu vực
cảng, kho, bãi giữa cácbên liênquan, đồng thời, quyđịnh
rõ ràng trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh
cảng, kho, bãi theo đúng tinh thần của Luật Hải quan.
TÀI CHÍNH -
Tháng 01/2018
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...96
Powered by FlippingBook