TCTC ky 1 thang 10-2016 - page 2

1
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TSKH.
TRƯƠNG MỘC LÂM
GS., TS.
VŨ VĂN HÓA
GS., TS.
PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS.
ĐINH VĂN NHÃ
PGS., TS.
NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS.
TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS.
NGUYỄN THỊ MÙI
Tổng Biên tập:
PHẠM THU PHONG
(04) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
PHẠM DOÃN QUÂN
(04) 3933.0039
ĐỖ VĂN HẢI
(04) 3933.0039
Ban Biên tập:
(04) 3933.0036
Ban Tài chính Điện tử:
(04) 3933.0038
Ban Trị sự:
(04) 3933.2339
Quảng cáo & Truyền thông:
(04) 3933.0034
Tòa soạn:
Số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội
Fax: (04) 3825.2251
Email:
Chi nhánh phía Nam:
Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3930.0434 - Fax: (08) 3930.0433
Tài khoản:
Tạp chí Tài chính
0011002409533
Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam CN Hoàn Kiếm
Mã số thuế Tạp chí Tài chính:
0100110736
Giấy phép xuất bản:
Số 1536/GP-BTTTT - ngày 23/9/2011
của Bộ Thông tin & Truyền thông
Nơi in:
Công ty CP in Hà Nội
Trình bày:
Thuỳ Trang
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 1 - Tháng 10/2016 (642)
MỤC LỤC
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
GIÁ 18.000 đồng
Kênh thông tin
chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
Tài chính Điện tử
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ
Bộ Tài chính
Ấn phẩm phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại
của Bộ Tài chính
MINISTRYOFFINANCE
VIETNAM
FINANCE-ECONOMY
Hội nghị, hội thảo chuyên
đề phục vụ công tác thông
tin, tuyên truyền về cơ chế,
chính sách tài chính
Xuất bản sách
và các ấn phẩm phục vụ
cho hoạt động
của Bộ Tài chính
NHÀXUẤTBẢNTÀICHÍNH
HÀNỘI - 2015
TÀICHÍNH VIỆTNAM
TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
QUAMỘTSỐ TƯ LIỆU VÀHÌNH ẢNH
BỘTÀICHÍNH
SẮTSONTÀICHÍNHVIỆT -LÀO
BỘTÀI CHÍNH
BỘTÀI CHÍNH
NHÀXUẤTBẢNTÀICHÍNH
HàNội - 2015
SẮTSONTÀICHÍNH
VIỆT - LÀO
NHÀXUẤTBẢNTÀICHÍNH
HàNội - 2015
BỘTÀICHÍNH
KỶNIỆM SÂU SẮC
VỀNGÀNH TÀI CHÍNH
NHÀXUẤTBẢNTÀICHÍNH
HàNội -2015
Đại diện công bố thông tin Báo cáo tài chính:
CôngtyCPpháttriểntruyềnthôngATLViệtNam
CHỦ ĐỀ: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
5
6 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Chặng đường 2011 - 2015 và định hướng 2016 - 2020
Đặng Quyết Tiến
10 Một số thách thức trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
TS. Nguyễn Đức Độ
13 Vai trò của thị trường chứng khoán trong thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
TS. Vũ Bằng
17 Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: thực tiễn tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh
vốn Nhà nước
Bùi Đức Long
19 Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau thực hiện cổ phần hóa
ThS. Nguyễn Duy Long
22 Để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt tiến độ và hiệu quả cao
Cục Tài chính doanh nghiệp
24 Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
ThS. Trịnh Đức Chiều
28 Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước qua các con số
TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH
29
PHÂN TÍCH BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH
36
36 Cụ thể hóa các đối tượng và mức thu lệ phí môn bài
ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
38 Thêm nhiều quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng
ThS. Chu Thị Diễm Hương
40 Bước đột phá về chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
TS. Vũ Thị Thanh Thủy
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
42
42 Hợp tác công tư trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ - lý luận và thực tiễn
PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS.,TS. Lê Xuân Trường
45 Giải pháp quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả
ThS. Nguyễn Tân Thịnh
49 Xây dựng kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành Tài chính giai đoạn 2016 – 2020
KS. Đặng Đức Mai, TS. Nguyễn Cương
53 Bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đáp ứng thông lệ và chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty
ThS. Phan Hoàng Ngọc
57 Môi trường kinh doanh: góc nhìn từ lĩnh vực ngân hàng
TS. Nguyễn Đức Trung
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
60
60 Kinh nghiệm phối hợp điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ tại một số nước
ThS. Phạm Tiến Đạt
63 Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường
ThS. Võ Thị Tuyết Hoa
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
65
65 Đa dạng hóa thu nhập và hiệu suất điều chỉnh rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
ThS. Nguyễn Quang Khải
68 Cổ phiếu ngành khoáng sản và thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
TS. Nguyễn Ngọc Khánh
72 Giải pháp hỗ trợ ngành Bán lẻ Việt Nam hội nhập hiệu quả
NCS. Đỗ Thu Hằng
75 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại tại Tuyên Quang
ThS. Trương Thị Thu Hà
78 Thực trạng và triển vọng thu hút đầu tư ở Nghệ An
PGS., TS. Nguyễn Đăng Bằng
82 Hoàn thiện chính sách kinh tế phát triển ngành công nghiệp văn hóa
TS. Nguyễn Viết Lộc, ThS. Cao Thái Dương
86 Giải pháp phát triển hoạt động bán lẻ tại BIDV chi nhánh Phú Yên
Lưu Bùi Quốc Bình
88 Ảnh hưởng của sở hữu gia đình đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết
Phạm Quốc Việt, Trần Đức Mẫn
91 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh
TS. Cảnh Chí Hoàng
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...90
Powered by FlippingBook