TCTC (2018) ky 1 thang 3 (e-paper) - page 2

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 1 - Tháng 03/2018 (676)
Chủ đề: Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế và Chính sách kinh tế Abe:
Những góc nhìn với kinh tế Việt Nam
5
6 Tư tưởng Tập Cận Bình về kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới
TS. Nguyễn Xuân Cường, TS. Hà Thị Hồng Vân
10 Những thay đổi căn bản của kinh tế Trung Quốc trong thời kỳ nhà lãnh đạo Tập Cận Bình
ThS. Trần Tiến Dũng
14 Định hướng kinh tế Trung Quốc giai đoạn 2017-2023 và những tác động đến Việt Nam
GS.,TS. Đỗ Tiến Sâm
18 Chính sách tài khóa của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam
ThS. Phạm Thành Chung, ThS. Trần Thị Hà
22 Vị thế của đồng nhân dân tệ trong kho dự trữ toàn cầu
TS. Lê Thị Thùy Vân
26 Những thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản sau 5 năm thực hiện Chính sách Abenomics
ThS. Đỗ Thị Ánh
30 Công cụ tài chính tiền tệ trong Abenomics: Tác động và hàm ý cho Việt Nam
PGS.,TS. Phạm Quý Long
35 Chính sách Abenomics và những bài học với kinh tế Việt Nam
TS. Nguyễn Cẩm Tâm
TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH
39
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
46
46 Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
trong quản lý chi ngân sách nhà nước
Lưu Hoàng
49 CácyếutốảnhhưởngđếnthànhcôngkhipháthànhcổphiếulầnđầuracôngchúngtạiViệtNam
TS. Dương Như Hùng, ThS. Nguyễn Văn Tân
53 Nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam
TS. Đặng Thị Việt Đức, Đỗ Thu Hà
57 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cổ phần tại doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính
ThS. Đỗ Thị Minh Hương
61 Chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế trong lập và trình bày báo cáo tài chính
NCS. Trịnh Lê Tân, ThS. Đào Thị Đài Trang
Tổng Biên tập:
TS. Phạm Thu Phong
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
Đỗ Văn Hải
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
Nguyễn Công Nghiệp
GS., TSKH.
Trương Mộc Lâm
GS., TS.
Vũ Văn Hóa
GS., TS.
ĐINH văn sơn
GS., TS.
trần thọ đạt
GS., TS.
Phạm Quang Trung
PGS., TS.
Trần Hoàng Ngân
PGS., TS.
đinh văn nhã
PGS., TS.
Nguyễn trọng cơ
PGS., TS.
Nguyễn Thị Mùi
Tạp chí Tài chính
- Cơ quan thông tin lý luận
và nghiệp vụ của ngành Tài chính
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề, tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
“CÁCGI IPHÁPVÀCHÍNHSÁCH
V KINHT TÀICHÍNHH TR DOANHNGHI PPHÁTTRI N”
HỘI THẢO
Tạp chí tiếng Anh, tập hợp
và công bố các nghiên cứu
khoa học về kinh tế - tài
chính trong nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...123
Powered by FlippingBook