TCTC (2018) so 4 ky 1 đầy đủ - page 3

GIÁ 18.000 đồng
63 Quy định về xử phạt đối với kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công ch ng
ThS. Trần Ngân Hà
66 Hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và một số vấn đề lưu ý
ThS. Phạm Thu Hương
71 Một số phân tích về những thay đổi của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
ThS. Lê Thị Thanh Huyền
74 Về báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
ThS. Nguyễn Thị Hải Vân
77 Quy định mới liên quan đến chứng t kế toán tại doanh nghiệp
ThS. Nguyễn Thanh Huyền
80 Một số lưu ý về sổ kế toán của doanh nghiệp hiện nay
ThS. Nguyễn Thúy Hằng
83 Nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
ThS. Trần Thị Ngọc Hà
KINH TẾ QUỐC TẾ
86 Chính sách tài chính hỗ trợ khởi nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài h c với Việt Nam
PGS.,TS. Phạm Hữu Hồng Thái, ThS. Hồ Thị Lam
91 Hợp tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng qua phân tích trường hợp Hàn Quốc và Chile
ThS. Phạm Hoài Nam
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
94 Để tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
ThS. Trần Tiến Dũng
97 Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam
ThS. Lê Xuân Diệu
100 Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và v a Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
103 Yếu tố ảnh hưởng đến marketing điện tử của doanh nghiệp Việt Nam
ThS. Bùi Hoàng Lân
106 Một số vấn đề về chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI
ThS. Kiều Thị Tuấn
Tòa soạn:
Số 4, ngõ Hàng Chuối 1,
Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3933.0036
Email:
Đại diện phía Nam:
138NguyễnThịMinhKhai,Quận3,TP.HồChíMinh
Điện thoại: (028) 3930.0434
Quảng cáo & Phát hành:
Điện thoại: (024) 3933.0034
Tài khoản:
Tạp chí Tài chính
0011002409533
Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam CN Hoàn Kiếm
Mã số thuế Tạp chí Tài chính:
0100110736
Giấy phép xuất bản:
Số 1536/GP-BTTTT - ngày 23/9/2011
của Bộ Thông tin & Truyền thông
Nơi in:
Công ty CP in Hà Nội
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...109
Powered by FlippingBook