TCTC (2018) so 5 ky 1 đầy đủ - page 3

GIÁ 18.000 đồng
61 Vận dụng nguyên tắc giá trị hợp lý trong trình bày báo cáo tài chính ở Việt Nam
ThS. Ngô Thị Quỳnh Nhung
64 Tiếp cận kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế
ThS. Nguyễn Thị Tuân
68 Kế toán, kiểm toán Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Phạm Thị Thu Oanh
71 Thúc đẩy ứng dụng kế toán xanh ở Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hải Vân
74 Xác định quy mô tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính
ThS. Nguyễn Thị Nên, ThS. Lê Thị Quyên
77 Hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất
ThS. Nguyễn Thúy Hằng
80 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp theo quy định của Luật Kế toán 2015
ThS, NCS. Đào Ngọc Hà
83 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam
ThS. Đinh Thị Thùy Liên
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
86
86 Quản lý nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ thông qua mô hình IPA
ThS. Lê Hà Trang
90 Hiệu quả sản xuất lương thực ở Việt Nam qua phương pháp bao dữ liệu
với các ràng buộc ngẫu nhiên
ThS. Đào Hoàng Dũng
94 Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
ThS. Nguyễn Thu Thủy, ThS. Nguyễn Thị Hiếu
97 Chính sách cổ tức và những tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản
ThS. Bùi Nguyên Khá, ThS. Phan Thị Nhã Trúc
100 Nhân tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ
ThS. Nguyễn Minh Loan
103 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại SCB
Lê Ngọc Cường
106 Cac yêu tô anh hương đên ý định mua hang theo nhom trưc tuyên:
Nghiên cứu tai TP. Hồ Chí Minh
ThS. Hàng Nhật Quang, ThS. Trần Thị Thanh Thu
Tòa soạn:
Số 4, ngõ Hàng Chuối 1,
Phố Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3933.0036
Email:
Đại diện phía Nam:
138NguyễnThịMinhKhai,Quận3,TP.HồChíMinh
Điện thoại: (028) 3930.0434
Quảng cáo & Phát hành:
Điện thoại: (024) 3933.0034
Tài khoản:
Tạp chí Tài chính
0011002409533
Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam CN Hoàn Kiếm
Mã số thuế Tạp chí Tài chính:
0100110736
Giấy phép xuất bản:
Số 1536/GP-BTTTT - ngày 23/9/2011
của Bộ Thông tin & Truyền thông
Nơi in:
Công ty CP in Hà Nội
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...109
Powered by FlippingBook