TCTC (2018) so 5 ky 1 đầy đủ - page 5

4
QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ
x11. Nó cho phép việc khai thác các đồng tiền điện
tử một cách dễ dàng mà không cần yêu cầu phần
cứng cao cấp như Bitcoin, qua đó giảm thiểu tài
nguyên điện và các chi phí khác.
Ưu điểm của Bitcoin
Có thể nói, sự ra đời của Bitcoin đã đánh dấu
bước ngoặt lịch sử về hình thức thanh toán điện tử.
Nó có những ưu điểm vượt trội so với những đồng
tiền khác như:
- Không cần tới ngân hàng trung ương:
Bitcoin là
một hệ thống phân tán ngang hàng, do đó không có
máy chủ trung tâm hay điểm kiểm soát nào. Bitcoin
được tạo ra thông qua một quá trình gọi là “đào” tiền,
trong đó các thợ đào phải cạnh tranh với nhau để tìm
đáp án cho một bài toán trong lúc xử lý các giao dịch
Bitcoin. Bất kỳ thành viên nào trên mạng Bitcoin cũng
đều có thể làm thợ đào, sử dụng công suất xử lý của
máy tính của mình để xác minh và ghi nhận các giao
dịch. Trung bình cứ 10 phút, một thợ “đào” Bitcoin có
thể xác thực những giao dịch của 10 phút trước đó và
được thưởng một lượng Bitcoin vừa mới được tạo ra.
Về bản chất, việc “đào” Bitcoin đã phi tập trung hoá
các chức năng phát hành tiền tệ và thanh toán bù trừ
của một ngân hàng trung ương và thay thế nhu cầu
cần phải có một ngân hàng trung ương. Bên cạnh đó,
do tốc độ phát hành Bitcoin mới ngày một giảm nên
về lâu dài, đồng tiền Bitcoin sẽ mang tính giảm phát.
- Thuận tiện trong giao dịch:
Các ngân hàng hay
dịch vụ thanh toán online (trung gian giao dịch)
thường sẽ có một giới hạn về thời gian, số lượng
chuyển và nhận tiền trong ngày nhưng với Bitcoin
thì có thể gửi tùy ý với số lượng không giới hạn.
- Bitcoin không thể làm giả:
Bitcoin không tồn tại
dưới dạng vật chất như những loại tiền khác, hơn
nữa việc kiểm định Bitcoin cũng không tốn chi phí
nào (trong khi vàng là rất cao).
Một số ưu và nhược điểm của Bitcoin
Tiền kỹ thuật số đầu tiên được giới thiệu là
Bitcoin, ra đời vào năm 2008 bởi một người tên là
Satoshi Nakamoto. Đây là phiên bản tiền điện tử
hoàn toàn ngang hàng cho phép những thanh toán
trực tuyến được gửi trực tiếp từ một bên tới một bên
khác mà không cần phải qua một tổ chức tài chính.
Bitcoin sử dụng SHA-256 là một tập hợp các hàm
băm mật mã được thiết kế bởi Cơ quan An ninh
Quốc gia Hoa Kỳ và là một loại tiền điện tử dựa
trên hệ thống bằng chứng của công việc.
Ngày nay, có hàng trăm đồng tiền điện tử khác
nhau, thường được gọi là Altcoins. Các loại tiền này
chủ yếu dựa trên nền tảng chuỗi khối (blockchain)
nhưng sử dụng phần lớn hàm scrypt hay scrypt-N,
BITCOINVÀNHỮNGVẤNĐỀ ĐẶT RA
TS. NGUYỄN BẢO HUYỀN
- Học viện Ngân hàng *
Tám năm sau ngày tiền ảo Bitcoin xuất hiện, các ngân hàng trung ương trên thế giới ngày càng
nhận ra những mặt tích cực và tiêu cực tiềm tàng của các đồng tiền ảo. Nghiên cứu về Bitcoin cũng
như tình trạng pháp lý của đồng tiền ảo trên thế giới và tại Việt Nam, bài viết đưa ra những cảnh
báo, khuyến nghị tới các cơ quan hữu quan có những điều chỉnh về chính sách quản lý phù hợp với
đối với các loại tiền điện tử, tiền ảo.
Từ khóa: Tiền điện tử, tiền ảo, ngân hàng trung ương, Bitcoin, tiền kỹ thuật số
BITCOIN AND THE RELATED ISSUES
After 8 years since the first Bitcoin appeared,
the central banks are recognizing both potential
positive and negative aspects of the virtual
currencies. This paper studies the Bitcoin and
legal status of the virtual currencies in the
world and in Vietnam, the paper also presents
warnings and recommendations to the related
agencies with modifications in terms of
policies towards these types of money.
Keywords: Electronic money, virtual currency, central bank,
Bitcoin, digital money
Ngày nhận bài: 10/4/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 26/4/2018
Ngày duyệt đăng: 3/5/2018
*Email:
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...109
Powered by FlippingBook