TCTC ky 1 thang 9-2016 - page 3

5
CHỦ ĐỀ
Ngày 18/5/2016, với quyết tâm xây dựng quốc gia khởi nghiệp,
trong đó nhân rộng những con người, mô hình khởi nghiệp, Thủ
tướngChínhphủđãphêduyệt Đềán: “Hỗ trợhệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Đề án đặt mục tiêu đến
năm2020 sẽ hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo; hỗ trợ được 800 dự án, 200 DN khởi nghiệp; thực hiệnmua
bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước khoảng 1.000 tỷ đồng…
Với lợi thế về sự bùng nổ công nghệ, thị trường mở rộng và tư
duy quản lý thông thoáng qua hàng loạt thỏa thuận tự do thương
mại, Việt Nam đang trở thành điểm sáng về phong trào khởi
nghiệp tại châu Á. Tuy nhiên, thuận lợi luôn song hành cùng với
thử thách khi ở thời điểmhiện tại các DN khởi nghiệp còn gặp nhiều
vướngmắc trong huy động vốn, về quản trị…Theo các chuyên gia,
bên cạnh vai trò của Chính phủ, địa phương trong việc xây dựng thể
chế, chính sách hỗ trợ DN thì tinh thần khởi nghiệp của mỗi người
dân, mỗi DN là yếu tố quan trọng quyết định thành công quá trình
xây dựng hình ảnh quốc gia khởi nghiệp.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, mời độc giả đón đọc Chủ đề “Cơ
chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp” trên
Tạp chí Tài chính kỳ I tháng 9 này.
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
2016 được chọn là Năm quốc gia khởi nghiệp của Việt Nam.
Tinh thần khởi nghiệp đã được khẳng định trong Văn kiện Đại
hội Đảng lần thứ XII và một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà
Chính phủ đặt ra là phát động phong trào quốc gia về khởi nghiệp
và phát triển doanh nghiệp (DN).
Đối với ViệtNam, DNtưnhânđóngvai trò chủ chốt đểđẩynềnkinh
tế tiến lên. Tuy nhiên, việc chỉ có khoảng 528.000 DN đang hoạt động
trên tổng số đăng ký hoạt động là hơn 900.000 DN cho thấy, các DN tư
nhânđang vướngnhiều trởngại. Các DNViệt Namyếu và thiếu về vốn,
côngnghệvàkỹnăngquảntrịnênphảicạnhtranhrấtquyếtliệtvớicác
DN nước ngoài có nhiều kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Thúc đẩy
tinh thần khởi nghiệp là con đường ngắn nhất để nâng cao sức cạnh
tranh củaDNvà rộnghơn lànăng lực cạnh tranhquốc gia.
Cùng với quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh
thông thoáng hơn, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, năm
2016, Chính phủ Việt Namđã ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017,
định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát
triển doanh nghiệp đến năm 2020…
CƠCHẾ, CHÍNHSÁCHTHÚCĐẨY
DOANHNGHIỆPVIỆTNAMKHỞI NGHIỆP
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...86
Powered by FlippingBook