TCTC ky 2 thang 10-2016 - page 66

68
CHUYÊN ĐỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
SÁU NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
BẢO HIỂM XÃ HỘI VÙNG BIỂN, ĐẢO
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban
hành Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 triển khai thực
hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển y tế biển,
đảo Việt Nam đến năm 2020”. Để đạt được những
mục tiêu này, BHXH Việt Nam đưa ra 6 nhóm
giải pháp thực hiện gồm: Xây dựng và hoàn thiện
chính sách bảo hiểm y tế (BHYT); Tăng tỷ lệ bao
phủ BHYT tại xã đảo, huyện đảo; Đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về BHYT; Đảm bảo
quyền lợi khám chữa bệnh BHYT; Cân đối và bảo
toàn Quỹ BHYT và một số nhóm giải pháp khác,
nâng cao năng lực của hệ thống tổ chức thực hiện
chính sách BHYT; Ứng dụng công nghệ thông tin
đối với lĩnh vực BHYT.
CHẤM ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA
CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
“Nỗ lực của ngành BHXH trong cải cách thủ tục
hành chính (TTHC) và ứng dụng CNTT đã đem lại
thuận lợi, giúp người dân và doanh nghiệp (DN)
không phải chen chúc, xếp hàng chờ đợi làm thủ tục
nộp hồ sơ, nhận kết quả như trước...” - đó là nhận
định của bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn
Thuế, Trưởng đoàn khảo sát tình hình cải cách TTHC
về BHXH. Kết quả khảo sát cải cách TTHC trong lĩnh
vực thuế vừa được BHXH thực hiện tại các DN, 100%
DN đánh giá cao nỗ lực của cơ quan BHXH trong
việc thực hiện nhiệm vụ này. Đặc biệt, ngành BHXH
đã nỗ lực ứng dụng CNTT; thực hiện giao dịch điện
tử. Bắt đầu triển khai từ quý I/2015, đến nay toàn
quốc đã có trên 90% DN thực hiện giao dịch điện tử;
cá biệt có một số BHXH huyện của tỉnh Khánh Hoà
đã đạt 100% DN thực hiện giao dịch điện tử.
TRÊN 12,5 TRIỆU NGƯỜI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
Đến hết tháng 9/2016, số người tham gia BHXH
bắt buộc là 12.568.235 người, tăng 6% so với cùng kỳ
năm 2015; Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 10.646.155
người, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015; BHXH tự
nguyện là 193.983 người, giảm 8,7%so với cùng kỳ
năm 2015 và BHYT là 73,7 triệu người (đã bao gồm
lực lượng vũ trang), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79,6%
dân số và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong
đó, riêng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT
vượt kế hoạch được giao của năm 2016. Toàn Ngành
thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 178.804 tỷ đồng, đạt
76,1% so với kế hoạch, tăng 25.734,2 tỷ đồng (16,8%)
so với cùng kỳ năm 2015; Uớc giải quyết chế độ
BHXH cho gần 6,2 triệu lượt người, tăng 660.000 lượt
người (11,9%) so với cùng kỳ năm 2015; Thanh toán
chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 104.733.643
lượt người, tăng 10.675.116 lượt người (11,4%) so với
cùng kỳ năm 2015.
HÀ NỘI GIẢM THỜI GIAN CẤP THẺ
BẢO HIỂM Y TẾ XUỐNG CÒN 1 NGÀY
BHXH TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo
BHXH các quận, huyện, thị xã trên địa bàn rút ngắn
thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 7
ngày xuống còn 1 ngày đối với các quận, 2 ngày đối
với cấp huyện, thị xã. Theo đại diện BHXH Hà Nội,
sở dĩ có sự chênh lệch về thời gian giữa cấp thẻ BHYT
ở cấp quận và cấp huyện do cấp huyện, thẻ BHYT
được chuyển cho bưu điện để cấp phát tới người dân
nên mất thời gian di chuyển một ngày. Thực chất,
BHXH huyện đã in cấp thẻ trong một ngày, sau khi xã
chuyển dữ liệu của trẻ được gửi tới cơ quan BHXH.
SƠN LA ĐẠT TỶ LỆ BAO PHỦ
BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN 90%
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định
2186/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao
phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. Theo
đó, UBND Tỉnh chỉ đạo tăng tỷ lệ dân số trên địa
bàn tham gia BHYT, nâng cao chất lượng khám, chữa
bệnh BHYT. Đối với nhóm đối tượng đã đạt tỷ lệ bao
phủ trên 90%, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100%. Chỉ
tiêu cho các huyện cũng được xác định rõ. Theo đó,
năm 2016, huyện Mường La có chỉ tiêu phấn đấu cao
nhất, phải đạt 99,88%; năm 2020 là huyện Quỳnh
Nhai, phải phấn đấu đạt 99,98%. Toàn tỉnh Sơn La
phải đạt 95,7% dân số tham gia BHYT vào năm 2020.
Tính đến ngày 30/6/2016, số người tham gia BHYT là
1.094.186 trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt tỷ lệ bao phủ
90,9% dân số.
PV
.
TINHOẠT ĐỘNGBẢOHIỂMXÃHỘI
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 66
Powered by FlippingBook