TCTC so 12 ky 2 - page 7

9
tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất 10 năm trở lại
đây. Ổn định vĩ mô được giữ vững, thể hiện ở chỉ số
lạm phát và thâm hụt ngân sách đều ở mức thấp…
Kết quả trên có được từ cả nguyên nhân chủ quan
lẫn khách quan. Về phía chủ quan, sự thay đổi trong
tư duy phát triển cùng quyết tâm thúc đẩy tăng
trưởng từ trung ương đã tạo ra “luồng gió mới”
cho kinh tế Việt Nam. Về phía khách quan, thuận
lợi về giá cả hàng hóa toàn cầu, sự thành công của
Samsung trong phát triển các sản phẩm mới đã tạo
cú hích cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là trong
nửa cuối năm 2017. Điểm đáng chú ý là tăng trưởng
kinh tế năm 2017 của Việt Nam không đến từ các
giải pháp kích cầu ngắn hạn. Một số tín hiệu tích cực
trong năm đã và đang tạo thêm niềm tin từ nhân
dân nói chung, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư
trong và ngoài nước nói riêng. Các chính sách phát
triển kinh tế của Việt Nam đang đi đúng hướng, nên
tăng trưởng của các năm tiếp theo sẽ vẫn ở mức cao.
Với tinh thần kiến tạo, phục vụ, khắc phục khó khăn
của năm 2017, Chính phủ cùng các bộ, ngành đã
hành động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể
để tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện
môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo đà cho
GDP đạt mức tăng trưởng 6,7%. Kết quả này là nền
tảng vững chắc, tạo niềm lạc quan cho năm 2018 và
các năm tiếp theo kinh tế Việt Nam tiếp tục cất cánh,
đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Dưới góc nhìn của TS. Vũ Bằng, thành viên Tổ
tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Ủy
ban chứng khoán Nhà nước, kinh tế năm 2017 khép
lại có nhiều diễn biến tích cực nhờ kinh tế thế giới
có sự hồi phục ở một số đầu tàu, nên thương mại,
đầu tư có nhiều điểm thuận lợi. Ở trong nước, bức
tranh kinh tế cũng có nhiều khởi sắc, khi tốc độ tăng
Triểnvọng kinhtế vĩ mô
và thị trường chứng khoánnăm2018
Trương Thị Thùy Dương
- Học viện Ngân hàng*
Theo đánh giá của nhiều tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước, GDP năm 2018 của Việt Nam có
khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức đạt được trong năm 2017. Với những triển vọng tươi sáng,
cùng một số diễn biến mới từ cải cách môi trường kinh doanh và hoạt động thoái vốn của Nhà nước tại
doanh nghiệp sẽ giúp thị trường chứng khoán năm 2018 tiếp tục tăng trưởng, thu hút tốt hơn các dòng
vốn trong và ngoài nước tham gia thị trường.
Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, triển vọng, tăng trưởng, đầu tư, thị trường vốn
According to the evaluation of various local
and international agencies and financial
institutions, the prospective GDP of Vietnam
in 2018 may be greater than in 2017. With
such bright perspective and positive results of
business environment reform and divestment
conducted by the State at enterprises, this
is expected to facilitate the growth of stock
market in 2018 and to attract more capital
flows into the market.
Keywords: Macroeconomics, stock market, perspective,
growth, investment, capital market
Kinh tế Việt Nam năm 2017 chuyển biến tích cực
Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế, nhất là xét ở
góc độ chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, nhưng
bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017 khép lại với
nhiều gam màu sáng nhờ những cú bứt phá ở chặng
nước rút vào những tháng cuối năm. Đây là kết quả
của những nỗ lực trong việc cải cách nền kinh tế
vận hành theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu
quả, cũng như tính minh bạch, chứ không phải là
sản phẩm của những giải pháp kích thích mang tính
ngắn hạn.
Theo phân tích, đánh giá của Công ty cổ phần
chứng khoán Sài Gòn, đến nay có thể khẳng định
năm 2017 là năm cất cánh của kinh tế Việt Nam, với
Ngày nhận bài: 8/11/2017
Ngày hoàn thiện biên tập: 7/12/2017
Ngày duyệt đăng: 8/12/2017
* Email:
KINH TẾ - TÀI CHÍNHVĨ MÔ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...148
Powered by FlippingBook