TCTC (2018) ky 2 thang 2 (e-paper) - page 2

3
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 2 - Tháng 02/2018 (675)
Tạp chí Tài chính - Cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ
Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại
của Bộ Tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề thông tin,
tuyên truyền về cơ chế,
chính sách tài chính
KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ
5 Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và một số đề xuất
ThS. Đỗ Thị Bích Đào
8 Đảm bảo an ninh kinh tế trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
Phạm Hoàng Long
12 Mở rộng cơ sở thuế ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và một số đề xuất
ThS. Phạm Thị Mai Huyên
16 Giải pháp phát triển bền vững ngành Thủy sản Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
19 Phân tích SWOT - Tài chính xanh trong chiến lược xanh hóa nền kinh tế
ThS. Nguyễn Ngọc Khánh
22 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
ThS. Phạm Thùy Dương, ThS. Nguyễn Thị Xuân
25 Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng: Những vấn đề đặt ra hiện nay
TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
28 Một số vấn đề về tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam hiện nay
ThS. Đinh Quốc Công
31 Các yếu tố cần thiết để xây dựng thị trường mua bán quyền phát thải khí trong tương lai
Bùi Thu Hiền, Vũ Trung Kiên
34 Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay
ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
38 Công ước BWM 2004 và những thách thức đặt ra đối với hoạt động vận tải biển quốc tế nước ta
Nguyễn Mạnh Tùng
41 Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Vũ Đức Hiệp
Tài chính - NGÂN HÀNG
45 Dự báo biến động tỷ giá bằng mô hình ARIMA
TS. Trịnh Thị Phan Lan
48 Tác động của công bố thông tin lợi nhuận đến giá cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán
ThS. Phạm Tiến Mạnh, ThS. Tạ Thị Bích Thủy
51 Về phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng thươngmại
ThS., NCS. Hoàng Thị Thu Hường
54 Đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
TS. Võ Thị Vân Khánh
57 Giải pháp tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam
Trương Thị Thùy Dương
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
60 Phát triển kiểm toán môi trường ở Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Thu Thư, ThS. Dương Công Hiệp, ThS. Trần Đình Phái
63 Kế toán – kiểm toán và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thắm
66 Một số vấn đề về hóa đơn điện tử
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, ThS. Nông Thị Kim Dung
69 Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong đơn vị
ThS. Nguyễn Đình Sơn Thành
72 Ứng dụng mô hình kế toán excel vào công tác kế toán giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
ThS. Đặng Văn Sáng
75 Vai trò và định hướng phát triển kế toán môi trường trong các doanh nghiệp thủy điện
ThS. Dương Thị Thanh Hiền
78 Vận dụng kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng
ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh, ThS. Hà Thị Thanh Hoa
81 Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thép tỉnh Thái Nguyên
ThS. Hoàng Thị Nguyệt, ThS. Đặng Thị Dịu
84 Chếđộkếtoánhànhchínhsựnghiệpvàviệctiếpcậnchuẩnmựckếtoáncôngquốctế
ThS. Trần Thị Yến
Tạp chí tiếng Anh, tập hợp
và công bố các nghiên cứu
khoa học về kinh tế - tài
chính trong nước và quốc tế
Tổng Biên tập:
TS. Phạm Thu Phong
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
Đỗ Văn Hải
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
Nguyễn Công Nghiệp
GS., TSKH.
Trương Mộc Lâm
GS., TS.
Vũ Văn Hóa
GS., TS.
ĐINH văn sơn
GS., TS.
trần thọ đạt
GS., TS.
Phạm Quang Trung
PGS., TS.
Trần Hoàng Ngân
PGS., TS.
đinh văn nhã
PGS., TS.
Nguyễn trọng cơ
PGS., TS.
Nguyễn Thị Mùi
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...175
Powered by FlippingBook