Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 122

Số 4
120
gian, cán bộ xử lý đều được lưu
lại trên máy, lý do từ chối tiếp
nhận xử lý cũng được hệ thống
ghi nhận cụ thể, rõ ràng…
Bà Trần Thái Khánh Duy, cán bộ
xuất nhập khẩuCông tyTNHHYuma
Việt Nam, KCNVSIP II, cho biết: Khai
báo hải quanđiện tử vừa nhanh, vừa
giúp DN tiết kiệm được nhiều thứ
lắm. Nhưng thủ tục vẫn còn kẹt lại
một số quy định như khai bổ sung
DN phải cầm tờ khai bản chính lên
trụ sở hải quan để xác nhận và lưu
vào hồ sơ. 1 ngày DN phát sinh 10
vấn đề thì cán bộ phụ trách xuất
nhập khẩu phải đi lại 10 lần. Nhờ
có chương trình hỗ trợ hành chính
công trực tuyến của Hải quan Bình
DươngDN tiết kiệmđược nhiều thời
gian, chi phí đi lại.
Đánh giá về những nỗ lực
trong cải cách, hiện đại hóa, tạo
điều kiện thuận lợi cho DN của
Cục Hải quan Bình Dương, ôngng
Shinichi Iitaka, Tổng giám đốc
Công ty TNHH Yuma Việt Nam
khẳng định: Nhờ áp dụng khai
báo hải quan điện tử mà DN tiết
kiệm được nhiều thứ, người đứng
đầu DN cũng giảm được áp lực
làm việc để dành thời gian nhiều
hơn cho quản lý. Trung bình mỗi
tháng công ty xuất khẩu 50 triệu
sản phẩm các loại. Trước đây tôi
thường mất cả ngày để ký giấy
tờ chỉ liên quan đến thủ tục hải
quan. Hải quan Bình Dương có
rất nhiều nỗ lực giúp đỡ hỗ trợ
DN, nên công việc kinh doanh
của doanh nghiệp mỗi ngày một
tốt hơn.
“Chúng tôi đang tìm thêm vị trí
mới để mở rộng nhà máy tại Bình
Dương. Dù đã rất nỗ lực nhưng
“Chính phủ điện tử” chỉ dừng lại ở
cấp độ III và vẫn còn phải đến cơ
quan nhà nước để xác nhận. Nếu
tiến lên ở mức độ IV thì rất tốt” –
ông Shinichi Iitaka nhấn mạnh.
TC&ĐT
PV.
tục trong thời gian 1 tháng. Kết quả
cả phía DN và cán bộ công chức hải
quan đều rất hài lòng vì dễ thực
hiện, nhanh, gọn, tiết kiệm. Kết
quả này đã được Cục Hải quan Bình
Dương tổng kết và sẽ triển khai
đến tất cả các chi cục trực thuộc áp
dụng trong tháng 4 này.
Thước đo từ sự h i lòng
của doanh nghiệp
Để thực hiện 37 thủ tục còn lại
nhưđã nêu, DNchỉ cần vàowebsite
.
gov.vn tải phần mền hoặc đăng
ký, gởi trực tuyến và nhận được kết
quả chỉ trong vài phút. Để chứng
minh cho sự nhanh chóng, tiện
ích đó, ông Huỳnh Trịnh Thanh lật
lại nhật ký còn lưu trên hệ thống:
“14 giờ 43 phút 43 giây hệ tiếp
nhận thống nhận hồ sơ từ Công ty
TNHH ChengLong Việt Nam. Cán
bộ tiếp nhận Lê Thị Xuân Mai trình
lãnh đạo phê duyệt lúc 14 giờ 45
phút 32 giây”. Bộ hồ sơ trên được
giài quyết chưa đầy 2 phút.
Khi được đặt câu hỏi: “Có khi
nào cán bộ tiếp nhận “ém” thông
tin không”? thì được ông Huỳnh
Trịnh Thanh chứng minh ngay
trên máy với lời giải thích: “Thông
tin được hệ thống tiếp nhận chứ
không phải cán bộ tiếp nhận,
nên ai cũng biết. Vì vậy không
có chuyện cán bộ tiếp nhận cố
tình “ém” hay kéo dài thời gian
xử lý. Đây chính là giá trị đặc biệt
mà chúng ta hướng đến đó là
“Chính phủ điện tử” và “Hải quan
vô hình”. Tất cả các thao tác, thời
khách quan theo quy định của
pháp luật. Ông Huỳnh Trịnh Thanh,
Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải
quan KCNMỹ Phước, trực tiếp quản
lý Đội Hải quan Khu Liên hợp (Hải
quan Bình Dương) cho biết: “Hiện
tại, tại chi cục chúng tôi nói riêng
và các chi cục trực thuộc Cục Hải
quan Bình Dương nói chung, tỷ lệ
DN thực hiện khai báo hải quan
điện tử một cửa thông qua Hệ
thống VNACC/VCIS đã gần như
phủ sóng toàn bộ. Tỷ lệ này cho
thấy, Hải quan Bình Dương đã đạt
mức độ “vô hình” từ lâu. Tuy nhiên,
trong thực tế vẫn còn 37 loại giấy
tờ chứng từ như thông báo hủy tờ
khai, bổ sung tờ khai, thanh lý thiết
bị… thì hệ thống không hỗ trợ
nên DN phải đem hồ sơ giấy đến
cơ quan hải quan để nộp lưu, xác
nhận, chứng thực, đóng dấu. Phần
còn lại này nếu so với thành công
chung của VNACC/VCIS là không
lớn, nhưng là sự day dứt, trăn trở
của tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan
tỉnh Bình Dương.
Mặc dù, Ngành Hải quan chưa
yêu cầu, cũng chưa đưa ra lộ trình
giải quyết dứt điểm “phần còn lại”
đó, nhưng với trách nhiệm nghề
nghiệp Lãnh đạo Cục Hải quan
Bình Dương đã vận dụng sáng tạo,
ứng dụng công nghệ thông tin
theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP của
chính Phủ về việc cung cấp thông
tin và dịch vụ công trực tuyến áp
dụng vào Thông tư 38/2015/TT-BTC
của BộTài Chính quy định về thủ tục
hải quan nhằm giải quyết dứt điểm
“phần còn lại” trong việc thực hiện
thủ tục hải quan điện tử…
Cụ thể, 37 loại dịch vụ công còn
lại được chia làm 2 nhóm theo
phân cấp: Cấp Cục thực hiện 9 thủ
tục, cấp chi Cục thực hiện 28 thủ
tục với 22 loại hình dịch vụ công áp
dụng mức độ 3, 6 loại dịch vụ công
áp dụng mức độ 4. Chi Cục Hải
quan KCN Mỹ Phước được chọn thí
điểm thực hiện điện tử hóa 9 thủ
Năm 2015, Hải quan Bình
Dương đã thực hiện vượt
mốc 1 triệu tờ khai với kim ngạch
xuất nhập khẩu 34,74 tỷ USD; thu
nộp ngân sách đạt 10.304 tỷ đồng.
Kết quả này mang lại từ việc duy
trì và làm tốt công tác cải cách –
hiện đại hóa...
CẢI CÁCH - HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH HẢI QUAN
1...,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 122
Powered by FlippingBook