TCTC (2018) so 4 ky 2 đầy đủ - page 7

8
KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ
dùng trở nên khả thi hơn. Điều này mở ra cánh cửa
cho nhiều sản phẩm và dịch vụ mới có thể phát triển
với mức tiêu thụ nhỏ hơn hoặc nhiều hơn, nơi các
mô hình kinh doanh như vậy không khả thi theo
các cấu trúc thanh toán cũ hơn. Bên cạnh đó, kinh tế
chia sẻ cũng đặt ra lo ngại khi xuất hiện các loại tiền
điện tử (tiền ảo) dùng chung cho một nhóm cộng
đồng, từ đó có thể ảnh hưởng đến thị trường tài
chính và an toàn hệ thống thống tài chính của một
quốc gia. Trong khi đó, việc đánh thuế đối với các
hoạt động này cũng sẽ khó khăn hơn, ảnh hưởng
đến nguồn thu ngân sách.
Các tổ chức tài chính đóng vai trò khác trong
một thế giới bị chi phối bởi nền kinh tế chia sẻ.
Thay vì cung cấp quản lý giao dịch đầu cuối, các
tổ chức sẽ đóng vai trò trung gian nhiều hơn.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khoảng 80% tương
tác người tiêu dùng với các ngân hàng là thông
qua việc thanh toán hàng hoá và dịch vụ, dẫn
đến các ngân hàng đóng vai trò nền tảng giống
như nhà cung cấp dịch vụ tiện ích. Các công ty
tài chính ngày càng trở nên quan trọng như là
người hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ như các tính
năng thanh toán trong ứng dụng cho các ứng
dụng di động. Sự hợp tác giữa các tổ chức và các
công ty công nghệ tài chính sáng tạo đã trở nên
phổ biến hơn. Như vậy, xu hướng kinh tế chia
sẻ tiếp tục mở rộng đòi hỏi sự thay đổi và phát
triển của mô hình kinh doanh tổ chức tài chính
truyền thống. Nhiều dịch vụ tài chính truyền
thống phải thích nghi nếu muốn tiếp tục duy trì
lợi nhuận bền vững. Các phương thức cho vay
truyền thống cũng cần phải đánh giá những cơ
tiền kỹ thuật số, cho phép phổ biến rộng rãi nhiều
hàng hoá và dịch vụ phổ biến dựa vào các dịch vụ
nền do các tổ chức cung cấp.
Thực tế cho thấy, những tiến bộ trong công nghệ
đã dẫn đến hiệu quả hơn trong việc chia sẻ thông
tin và hợp tác trong nền kinh tế chia sẻ. Khi dịch
vụ điện toán di động và dịch vụ đám mây trở nên
phổ biến hơn, quy mô và phạm vi của việc chia sẻ
nền kinh tế chắc chắn sẽ tăng lên. Chẳng hạn, trong
tương lai gần, mọi người có thể sử dụng ứng dụng
dành cho thiết bị di động để gọi một chiếc xe tự
động không cần tài xế, có thể sử dụng bất cứ ở đâu,
nơi nào với chi phí thấp. Khi đó số vụ tai nạn xe
hơi gây thiệt hại tài sản, thương tích hoặc tử vong
sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ tác động đến thị trường
bảo hiểm và buộc các DN bảo hiểm xe ô tô phải suy
nghĩ lại cách thức cung cấp và triển khai các sản
phẩm bảo hiểm...
Hoặc như việc phát triển các công nghệ và hình
thức mới như blockchain đã và đang tạo ra các cơ
hội để tiết kiệm chi phí trong việc chuyển tiền và
thanh toán trong hoạt động của ngân hàng. Bằng
cách giảm phí, việc thanh toán kỹ thuật số nhỏ ngày
càng trở nên phổ biến và cần thiết cho người tiêu
BẢNG 2: MỘT SỐ HÌNH THỨC PHỔ BIỂN LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
STT
Hình thức phổ biến
Dịch vụ cụ thể
1
Dịch vụ vận tải trực tuyến
Uber, Grab
2
Dịch vụ chia sẻ phòng nghỉ
Airbnb
3
Dịch vụ cho phép ngư i dùng tự xây dựng tour Việt
Nam cung cấp cho khách du lịch thế giới
Trippme
4
Dịch vụ cung cấp ứng dụng điện thoại kết nối ngư i dùng với các
nhà cung cấp dịch vụ như sửa chữa điện tử, điện lạnh…
Rada
5
Dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ kết nối bên cho vay và ngư i đi vay
huydong.com
6
Dịch vụ cung cấp giúp việc theo gi , giúp việc sáng đến
tối về, vệ sinh công nghiệp sau xây dựng…
jupviec.vn
7
Dịch vụ cung cấp một hệ sinh thái quản trị tổng thể cho ngành vận tải hành khách..
anvui.vn
8
Ứng dụng cung cấp dịch vụ shipper
ahamove.com
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Mô hình kinh tế chia sẻ cũng đặt ra nhiều thách
thức đối với các nhà quản lý chính sách tại Việt
Nam, bao gồm môi trường kinh doanh thuận
lợi, đảm bảo hài hòa lợi ích đối với các mô hình
kinh doanh dịch vụ truyền thống; Kiểmsoát việc
minh bạch về thông tin; Quản lý giao dịch điện
tử, thanh toán quốc tế về thương mại bằng thẻ.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...116
Powered by FlippingBook