TCTC (2018) so 5 ky 2 (IN) - page 2

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 2 - Tháng 05/2018 (681)
KINHTẾ - TÀI CHÍNHVĨ MÔ
3 Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và một số khuyến nghị
ThS. Đinh Thị Luyện
8 Mối quan hệ giữa lạm phát với thất nghiệp và thực tế nghiên cứu tại Việt Nam
ThS. Lê Thị Xoan
11 Phát triển kinh tế tư nhân nhằm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
ThS. Đỗ Lâm Hoàng Trang
15 Bàn về hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Thu Hà
18 Một số vấn đề về phát triển thị trường trái phiếu chính phủ
ThS. Lê Thị Ngọc
21 Phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức
ThS. Nguyễn Văn Tâm
24 Một số trao đổi về chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay
ThS. Nguyễn Thu Hà
28 Đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội ở Việt Nam
ThS. Đỗ Diệu Hương
32 Tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam và những tác động tới thu hút vốn FDI
TS. Nguyễn Thị Ngọc Loan
35 Tác động của vốn FDI đến năng suất doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo kim loại
ThS. Lê Phương Thảo
38 Nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập qua kiểm soát nội bộ
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
41 Thực trạng phát triển thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam
TS. Ngô Tuấn Anh
44 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
TS. Chu Thị Bích Ngọc
47 Thực trạng quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Vũ Nguyệt Vân
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
50 Tín dụng chính sách xã hội: Kết quả triển khai và đề xuất giải pháp
TS. Phạm Minh Anh
53 Đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử của VietinBank Thái Nguyên
TS. Võ Thy Trang
56 Yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch phái sinh trong quản trị rủi ro của các ngân hàng
ThS. Đỗ Mạnh Toàn
60 Cấu trúc sở hữu và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
ThS. Trương Nguyễn Tường Vy, ThS. Mai Thị Phương Thùy
63 Yêu tô anh hương đên rủi ro thanh khoan cua cac ngân hang thương mai Việt Nam
ThS. Mai Thị Phương Thùy, ThS. Bùi Thị Điệp
66 Nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng TMCP tại Hà Nội
Lê Thị Kim Liên
KẾ TOÁN - KIỂMTOÁN
70 Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
TS. Phạm Xuân Thành, ThS. Trần Việt Hùng, ThS. Lê Thanh Hoài, ThS. Lê Thành Trung,
ThS. Phan Ngọc Châu, Nguyễn Hoài Thiêm
74 Ứngdụngvòngtrònquảnlýchấtlượngtrongkếtoánquảntrịtạidoanhnghiệpcôngnghiệp
Nguyễn Thị Tô Phượng
Tổng Biên tập:
TS. PHẠM THU PHONG
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
ĐỖ VĂN HẢI
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TSKH.
TRƯƠNG MỘC LÂM
GS., TS.
VŨ VĂN HÓA
GS., TS.
ĐINH VĂN SƠN
GS., TS.
TRẦN THỌ ĐẠT
GS., TS.
PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS.
ĐINH VĂN NHÃ
PGS., TS.
TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS.
NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS.
NGUYỄN THỊ MÙI
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
- CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN
VÀ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
H I NGH , H I TH O
Tạp chí tiếng Anh, công bố
các nghiên cứu khoa học
về kinh tế - tài chính trong
nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...145
Powered by FlippingBook