TCTC (2018) so 6 ky 2 (IN)-full - page 2

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 2 - Tháng 06/2018 (683)
KINHTẾ - TÀI CHÍNHVĨ MÔ
3 Phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững
Trần Đình Mạnh, Trần Đình Hùng
6 Đầu tư công tại Việt Namvà những tác động tích cực tới nền kinh tế
ThS. Đào Thị Hồ Hương
9 Thành quả của giá trị kinh doanh công nghệ thông tin
Nguyễn Duy Thanh, Cao Thị Thu Uyên
12 Giải phápphát triển thị trườngnhượngquyền thươngmại tạiViệt Nam
ThS. Vũ Thị Yến Anh
15 Các yếu tố tác động đến giá bất động sản: Bài học từ các nghiên cứu thực nghiệm
ThS. Phạm Chí Khoa
18 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới cầu lao động tại Việt Nam
Trần Thị Mai Linh, Trần Thu Nga
21 Phát triển du lịch Việt Nam trong Cộng đồng kinh tế ASEAN
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
24 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho quản lý tài chính cá nhân
ThS. Nguyễn Thanh Nhã
27 Mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường trong phân bổ và sử dụng nguồn lực ở Việt Nam
TS. Nguyễn Lê Thu Hiền
30 Giải pháp phát triển công nghệ blockchain trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Việt Nga
33 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: Từ hoàn thiện pháp lý
đến thực tiễn triển khai
Lưu Hoàng
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
36 Rủi ro tín dụng tại các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
ThS. Hà Mạnh Tuấn, ThS. Lã Thị Kim Anh
39 Phát triển tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam và một số kiến nghị
ThS. Ninh Thị Thúy Ngân, ThS. Nguyễn Thị Thu Lệ
42 Tác động của hội nhập đến quản lý nhà nước về phát hành chứng khoán ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
KẾ TOÁN - KIỂMTOÁN
45 Phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán ở Việt Nam thời kỳ hội nhập
ThS. Lê Thị Thúy Thanh, ThS. Nguyễn Ngọc Thọ
48 Mối quan hệ giữa thuế với kế toán và thực tiễn vận dụng tại Việt Nam
ThS. Lê Quỳnh Anh
51 Về ứng dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
ThS. Lê Thị Huyền Trâm
54 Hoàn thiện quá trình kiểm soát thông tin kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất thép
ThS. Trần Thị Quỳnh Giang
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
57 Doanh nghiệp Việt Nam với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Lan
60 Thay đổi quan điểm về hàng không giá rẻ để nâng cao năng lực cạnh tranh
ThS. Đỗ Văn Nghề
Tổng Biên tập:
TS. PHẠM THU PHONG
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
ĐỖ VĂN HẢI
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TSKH.
TRƯƠNG MỘC LÂM
GS., TS.
VŨ VĂN HÓA
GS., TS.
ĐINH VĂN SƠN
GS., TS.
TRẦN THỌ ĐẠT
GS., TS.
PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS.
ĐINH VĂN NHÃ
PGS., TS.
TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS.
NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS.
NGUYỄN THỊ MÙI
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
- CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN
VÀ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
H I NGH , H I TH O
Tạp chí tiếng Anh, công bố
các nghiên cứu khoa học
về kinh tế - tài chính trong
nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...121
Powered by FlippingBook