TCTC ky 2 thang 9-2016 - page 74

76
CHUYÊN ĐỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂMXÃ HỘI ĐÀ NẴNG XẾP HẠNG 3
VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Theo báo cáo kết quả xếp hạng cải cách hành
chính (CCHC) năm 2015 mới được TP. Đà Nẵng
công bố, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Đà Nẵng đứng
thứ 3 trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên
địa bàn Thành phố về CCHC và được đánh giá
thuộc nhóm “rất tốt” trong thực hiện CCHC. Kết
quả đánh giá năm 2015 so với năm trước cho thấy,
BHXH Đà Nẵng không ngừng phát huy sáng kiến
cải tiến trong CCHC, mang lại hiệu quả trên thực
tế, giữ vững thứ hạng cao trong công tác CCHC,
tiếp tục đóng vai trò nổi bật ở khối cơ quan Trung
ương về CCHC. Cơ quan BHXH Thành phố đã tăng
cường ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc,
quy trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần
giảm thời gian thực hiện BHXH, BHYT, BHTN cho
DN và người dân.
HÀTĨNHTẶNGTHẺ BẢO HIỂMYTẾ
CHO HỌC SINH NGHÈO
Nhân dịp lễ khai giảng năm học 2016 - 2017,
BHXH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các huyện, thành
phố trong Tỉnh tổ chức trao thẻ BHYT cho các trường
hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong
học tập. Đây là năm học đầu tiên BHXH tỉnh Hà
Tĩnh tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Những tấm thẻ
BHYT được trao tặng là kết quả của sự huy động,
ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động thuộc BHXH Tỉnh, mỗi người đóng góp từ 1
- 2 thẻ. Được biết, năm học 2016 - 2017, BHXH tỉnh
Hà Tĩnh đã tổ chức trao 377 thẻ BHYT cho các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm khích lệ, tạo
động lực tinh thần cho các em phấn đấu vươn lên,
đạt kết quả cao trong học tập.
BẮC GIANG PHẤN ĐẤUTRÊN 95%DÂN SỐ
THAMGIA BẢO HIỂMYTẾVÀO NĂM2020
BHXH tỉnh Bắc Giang - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Tỉnh vừa ký kết Chương trình phối hợp công tác
về việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH,
BHYT giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hai bên sẽ
nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi,
bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ
đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính
sách BHXH, BHYT cho nhân dân trên địa bàn Tỉnh.
Để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Tỉnh sẽ thành lập tại các thôn, bản, tổ
dân phố Ban Vận động toàn dân tham gia BHYT và
lấy tháng 11 hàng năm là tháng ra quân vận động;
phấn đấu đến năm 2017, có trên 86% dân số tham
gia BHYT và đến năm 2020, có trên 95% dân số tham
gia BHYT.
TP. THANH HOÁVỚI THÁNGTHANH, KIỂM
TRA BẢO HIỂMXÃ HỘI, BẢO HIỂMYTẾ
Từ ngày 22/8 - 20/9/2016, TP. Thanh Hóa đã
triển khai nhiều biện pháp quyết liệt thanh, kiểm
tra BHXH, BHYT nhằm chấn chỉnh tình trạng trốn
đóng, nộp chậm, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên
địa bàn. Trước dư nợ các loại tiền BHXH, BHYT,
BHTN trên địa bàn 7 tháng đầu năm 2016 là trên
139,2 tỷ đồng, UBND TP. Thanh Hóa đã thành lập
đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT tại
42 đơn vị còn nợ đọng. Thông qua kiểm tra, địa
phương đẩy mạnh công tác thu nợ BHXH, BHYT,
BHTN bảo đảm giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT,
BHTN xuống dưới mức 9,2% tổng số tiền phải thu
của toàn Thành phố.
TP. NAMĐỊNH PHẤN ĐẤU HẾT NĂM2016
ĐẠT TỶ LỆ BAO PHỦ BẢO HIỂMYTẾ 78%
Theo bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND TP.
NamĐịnh (tỉnhNamĐịnh), Trưởng BanChỉ đạo thực
hiện công tác BHYT toàn dân TP. Nam Định, đến hết
năm 2016, Thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ độ bao phủ
BHYT 78%, đến năm 2020, đạt trên 90%. Để thực hiện
mục tiêu này, Thành phố không ngừng tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân
dân về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu nhiệm vụ của
việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; Đưa chỉ tiêu
người dân tham gia BHYT vào kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội hằng năm ở các địa phương; Triển
khai các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức
khoẻ ban đầu nhân dân, đẩy mạnh lộ trình BHYT
toàn dân giai đoạn 2015-2020.
PV.
TINHOẠT ĐỘNGBẢOHIỂMXÃHỘI
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 74
Powered by FlippingBook