5.1. Trong muc luc 2016 - page 6

V
115
Để phát huy hiệu quả xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp
TS. Đoàn Thục Quyên
117
Điểm nhấn từ Báo cáo Phát triển bền vững và Báo cáo Tích hợp
Đỗ Thị Hồng Phúc
119
Hướng đến “Chính quyền điện tử” – “Hải quan vô hình”
PV.
THÁNG 5 KỲ 1 (SỐ 632)
KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
6
Khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công để phát triển kinh tế - xã hội
TS. Trần Đức Thắng, ThS. Nguyễn Tân Thịnh
10
Khơi thông nguồn lực tài chính từ tài nguyên thiên nhiên để phát triển đất nước
ThS. Phạm Minh Hóa
13
Để khai thác hiệu quả nguồn lực từ tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
ThS. Nguyễn Tân Thịnh
16
Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ: Kết quả và nhiệm vụ đặt ra
Phạm Thị Tuyết
19
Quản lý, sử dụng và kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt: Thực trạng và giải pháp
ThS. Nguyễn Thị Thoa
22
Kinh nghiệm quốc tế về quản lý, kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt
ThS. Trần Thị Hồng Nga
31
Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập
ThS. Nguyễn Văn Phụng
35
Quy định mới về quản lý lợi nhuận từ vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
TS. Đoàn Hương Quỳnh
38
Một năm triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP: Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục
TS. Nguyễn Trường Giang
41
Thực thi chiến lược chính sách tiền tệ ở Việt Nam: Một vài đánh giá, đề xuất
TS. Mai Thu Hiền
46
Bàn về các căn cứ giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
TS. Nguyễn Thị Hà
49
Một số vấn đề cần trao đổi về lãi suất ngân hàng
TS. Phạm Thái Hà
51
Hoan thiên hanh lang phap ly vê thuê đôi vơi hô kinh doanh ơ Viêt Nam
ThS. Ngô Thị Thu Hà, ThS. Đinh Văn Linh
54
Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh: Kinh nghiệm từ các nước châu Á
ThS. Võ Thị Phương
57
Bài học từ bảo hộ nông nghiệp ở Nhật Bản trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Khánh Hồng, Hoàng Anh
60
Quỹ Đầu tư phát triển địa phương của Colombia và đề xuất cho Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga
63
Nhìn lại chính sách tiền tệ giai đoạn 2001 - 2015 và một số kiến nghị
TS. Phan Thị Linh
66
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
69
Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức trong xác định vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp cổ phần
ThS. Nguyễn Thu Phương, TS. Nguyễn Phi Sơn
72
Hoàn thiện cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính
TS. Nguyễn Thị Hương Lan
75
Bàn về phát huy hiệu quả tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn
TS. Nghiêm Văn Bảy
77
Nâng cao hiệu quả vốn vay cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
ThS. Nguyễn Thị Cúc
80
Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô: Một số yêu cầu đặt ra
ThS. Trần Thanh Cương
82
Tác động của TPP tới lao động ngành Dệt may Việt Nam
Lê Thị Thu Hương
84
Một số giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững
ThS. Hoàng Thị Ngọc Ánh
86
Giải quyết những tồn tại và hạn chế trong xây dựng nông thôn mới
ThS. Ngô Thị Phương Liên
88
Mô hình thương mại hóa sáng chế và những chỉ dẫn cho doanh nghiệp Việt Nam
TS. Lê Thị Thu Hà
91
Chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng: Một số vấn đề đặt ra
Tường Mạnh Dũng
93
Thách thức trong phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế
ThS. Phạm Đức Duy
95
Vài đánh giá về phát triển nguồn nhân lực của một số tập đoàn kinh tế ở Việt Nam
Nguyễn Thị Lê Trâm
THÁNG 5 KỲ II (SỐ 633)
1
Kiên định mục tiêu, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2016
ThS. Trần Việt Dũng
3
Hiệp định TPP: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Khánh Chi, ThS. Trần Thị Phượng
5
Những tác động của TPP tới kinh tế Việt Nam
ThS. Phạm Thị Huyền
7
Tác động của chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán
ThS. Phạm Thị Bích Thảo
10
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế
PGS.,TS. Phạm Văn Dũng
13
Tác động của hàng rào kỹ thuật đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
ThS. Đào Thị Mộng Phương
15
Bước đột phá trong đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
ThS. Nguyễn Hồng Hạnh, ThS. Nguyễn Minh Thủy
17
Bàn về vai trò của giám đốc tài chính doanh nghiệp
Hoàng Thị Duyên
20
Hướng đi bền vững quản trị rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm
NCS. Đỗ Thu Hằng
23
Đôi điều về công tác tài chính đối với đất đai của các nông, lâm trường quốc doanh
ThS. Lê Thị Vân Anh
25
Chính sách tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
ThS. Trần Thị Minh Hải
27
Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
ThS. Võ Thanh Hà
29
Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp phát triển
ThS. Nguyễn Thị Thu
31
Lấp đầy khoảng trống trong khái niệm và sự phát triển của kế toán quản trị chiến lược
ThS. Đỗ Thị Hương Thanh, ThS. Lê Trọng Bình
34
Hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ ở Việt Nam hiện nay
ThS. Đặng Thị Kim Oanh
37
Chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực trạng và khuyến nghị
ThS. Đặng Thị Luân, TS. Đồng Trung Chính
39
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho các doanh nghiệp niêm yết
ThS. Lê Thị Thu Hương
41
Kế toán hàng tồn kho: Những thay đổi doanh nghiệp cần biết
ThS. Kiều Thị Tuấn
43
Đặc điểm sản xuất, kinh doanh dịch vụ cấp nước và những tác động đến kế toán quản trị
ThS. Nguyễn Phương Ngọc
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook