5.1. Trong muc luc 2016 - page 8

VII
57
Chính sách tài khóa và tính chu kỳ kinh tế tại các nền kinh tế
ThS. Phạm Duy Linh
60
Triển vọng nợ công châu Âu và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam
ThS. Lê Thị Minh Ngọc
62
Thách thức đối với kinh tế thế giới những tháng cuối năm 2016
ThS. Hoàng Thị Hoa
64
Châu Âu nỗ lực chống nạn gian lận tài chính và trốn thuế
ThS. Đặng Thùy Linh
66
Vai trò của đầu tư phát triển khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế
ThS. Vũ Tuấn Hùng
68
Yếu tố tác động tới thu hút vốn ODA vào thực hiện mục tiêu an sinh xã hội
ThS. Nguyễn Tấn Vũ
70
Quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại SCIC: Thực trạng và một số đề xuất
ThS. Phạm Thị Hương
72
Nâng cao vai trò của SCIC trong tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
ThS. Võ Thanh Hà
74
Đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình hội nhập TPP
PGS.,TS. Nguyễn Đình Hiền
77
Sáp nhập doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh và hội nhập
TS. Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Bích Thảo
79
Phát huy vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp
ThS. Nguyễn Thị Tuân, ThS. Đặng Thị Dịu
82
Hoàn thiện cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
ThS. Hà Thị Thanh Nga
84
Những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình giá gốc trong kế toán
ThS. Nguyễn Tuấn Duy
87
Phương pháp lựa chọn phần tử kiểm tra trong kiểm toán báo cáo tài chính
ThS. Trần Thùy Linh
89
Phát triển thương mại nội ngành hàng nông nghiệp giữa Việt Nam với APEC
ThS. Võ Thy Trang
91
Chỉ thị 19/CT-TTg: Động lực mới phát triển kinh tế tập thể
Đỗ Thị Thủy
93
Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ du lịch
ThS. Nguyễn Thành Nam
95
Gắn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Bắc?
ThS. Đặng Thị Hồng Vân
97
Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ ở khu vực nông thôn
Lê Thị Thu Hương
99
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa đất nước
Tường Mạnh Dũng
101
Bàn về chính sách phát triển ngành Rượu – bia – nước giải khát của Việt Nam
ThS. Vũ Quang Hải
103
Hợp tác xã kiểu mới: giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay
NCS. Phan Văn Hiếu
105
Phát triển nhân lực trong các doanh nghiệp ở Hải Phòng: Những yêu cầu đặt ra?
ThS. Phạm Đức Duy
107
Điểm sáng phát triển nông nghiệp đô thị ở Hải Phòng
ThS. Hoàng Thị Ngọc Ánh
THÁNG 6 KỲ II (SỐ 635)
1
Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc minh bạch ngân sách nhà nước
ThS. Dương Thị Thiều, ThS. Đỗ Thị Loan
4
Chống “đô la hóa” nền kinh tế: Thực trạng và một số kiến nghị
ThS. Bùi Thị Quỳnh Trang
6
Phát triển bền vững: Mối liên kết giữa biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế
ThS. Lương Thị Quỳnh Mai
9
Ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
ThS. Phan Thanh Hiệp
14
Một số giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững
Ngô Bình Thuận
16
Để ngành Cà phê Việt Nam hội nhập sâu vào TPP
TS. Phạm Ngọc Dưỡng, TS. Cảnh Chí Hoàng
18
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư chứng khoán: Nhìn từ góc độ tài chính hành vi
PGS., TS. Vương Đức Hoàng Quân, Bùi Chiến Công
21
Những bất cập trong xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Nguyễn Thị Huệ
23
Tìm hướng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp
ThS. Nguyễn Thanh Nhã
25
Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực trạng và một số kiến nghị
Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh Tú
27
Vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ: Nhìn từ thực tế Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
ThS. Hoàng Thanh Hạnh
31
Bàn về tái cơ cấu doanh nghiệp qua phương thức mua bán nợ
ThS. Võ Thanh Hà
33
Phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp hiện nay
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
35
Kinh doanh dịch vụ kế toán ở Việt Nam và một số điểmmới đáng chú ý
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
38
Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua
ThS. Nguyễn Thị Vân, ThS. Trần Thị Hằng
40
Kiểm soát thông tin kế toán tại doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
44
Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Vũ Thị Hòa
46
Kế toán quản trị chi phí môi trường và kinh nghiệm triển khai trong thực tiễn
ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
48
Trao đổi về công tác kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp ngành Xi măng
ThS. Khương Kiêu Trang
50
Định hướng hoàn thiện kế toán doanh thu tại doanh nghiệp chè
ThS. Trần Tuấn Anh
52
Bàn về áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay
TS. Nguyễn Văn Hậu
54
Phương pháp lựa chọn phần tử kiểm tra trong kiểm toán báo cáo tài chính
ThS. Trần Thùy Linh
56
Nâng cao hiệu quả kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp niêm yết
ThS. Lê Thị Thúy Thanh
58
Hoàn thiện kế toán chu trình doanh thu tại doanh nghiệp khai thác than
ThS. Bạch Thị Huyên, ThS. Nguyễn Thị Hường
60
Chế độ kế toán và thuế đối với hộ kinh doanh - Những vấn đề cần trao đổi
Ths. Phạm Thị Thanh
62
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2014 và tầm nhìn đến năm 2025
PGS., TS. Vương Đức Hoàng Quân
65
Giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào TP. Hà Nội trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN
ThS. Phùng Lê Dung
67
Giải pháp phát triển ngành Sản xuất lúa, gạo tỉnh Kiên Giang
ThS. Dương Văn Toàn
69
Cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp: Nghiên cứu tại huyện Mường Khương – Lào Cai
TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
72
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Nguyên: Cơ hội và thách thức
ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, Dương Thùy Linh
74
Để tăng cường thu hút các dự án FDI công nghệ cao vào Hà Nội
ThS. Võ Thị Vân Khánh
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook