Page 3 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 3

ĐINH TIẾN DŨNG
       ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
       BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


                                 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018                    THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI         Nhân dịp năm mới 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo
       Bộ Tài chính, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
       trong toàn ngành Tài chính những tình cảm và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

         Năm 2018, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành thắng

       lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách: Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được Quốc hội
       và Chính phủ giao; chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; lạm
       phát được kiểm soát; thị trường dịch vụ tài chính, chứng khoán, bảo hiểm đạt mức tăng
       trưởng khá và khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế; bội chi, nợ

       công giảm dần trong giới hạn Quốc hội cho phép, tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng bền
       vững, đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia. Những kết quả mà ngành Tài chính đạt
       được đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

       của đất nước năm 2018.

         Bước sang năm 2019, là năm có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Tài chính trong
       thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
       2016-2020. Với truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được của năm 2018, tôi tin

       tưởng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục chung
       sức, chung lòng; phát huy tinh thần lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thi
       đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

         Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!


                                    Chào thân ái,


                                    Đinh Tiến Dũng
   1   2   3   4   5   6   7   8