TCTC so 12 ky 2 - page 9

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2017
11
điểm 2007, đà tăng diễn ra ở tất cả các mã, thì trong
giai đoạn tăng điểm mạnh của VN-Index từ tháng
8 đến nay, dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu
bluechips. Nếu đà tăng lan tỏa sang các cổ phiếu
khác, thị trường xác lập được mặt bằng giá mới, đà
tăng của chỉ số sẽ tiếp tục bùng nổ.
Cơ sở tích cực cho đà tăng của VN-Index trong
thời gian tới là dòng vốn ngoại đang đổ mạnh vào
thị trường, tìm kiếm những cơ hội đầu tư hấp dẫn
từ các đợt cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Đợt
thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sữa Việt
Nam (VNM) đã thu về gần 9.000 tỷ đồng, tương
đương 400 triệu USD từ một quỹ đầu tư; Kết quả
thoái vốn tại Tổng công Rượu bia, nước giải khát
Sài Gòn (Sabeco) thành công mang về trên 110 nghìn
tỷ đồng vốn nhà nước, tương đương với khoảng 5
tỷ USD… là những tín hiệu lạc quan cho thị trường
chứng khoán. Tính từ đầu năm tới nay, đã có hàng
tỷ USD vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán.
Con số này dự kiến sẽ tăng vọt khi có những đợt
bán vốn tại các doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế
lớn như Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền phong, Đạm
Cà Mau, FPT… và một loạt doanh nghiệp “khủng”
sẽ lên sàn. Thực tế cho thấy, thị giá nhiều cổ phiếu
đã tăng mạnh nhờ hiệu ứng thoái vốn nhà nước.
Về lý thuyết, một chu kỳ tăng giá mới và bền
vững trên thị trường chứng khoán cần có đầy đủ
các yếu tố hỗ trợ như nền tảng vĩ mô, dòng tiền
trong nước – quốc tế và sự cải thiện về kết quả kinh
doanh của các doanh nghiệp. Năm 2018, thị trường
chứng khoán Việt Nam cũng đang hội tụ đầy đủ
các điều kiện để tăng trưởng mạnh như giai đoạn
2005 – 2007, với hai khả năng xảy ra:
Một là,
bước
vào chu kỳ tăng trưởng trong khoảng 1,5- 2 năm tới
và lập lại đỉnh 2007, VN-Index có thể đạt tốc độ tăng
tương đương năm 2017 (trên 40%) với thanh khoản
cao.
Hai là,
thị trường tăng trưởng vừa phải sau khi
đạt đỉnh 2007, tiếp tục duy trì tốc độ tăng khoảng
20% trong năm 2018, đi kèm với các điều kiện vĩ
mô, dòng tiền và kết quả kinh doanh cải thiện từ các
công ty niêm yết mới thì chu kỳ tăng trưởng có thể
kéo dài 4-5 năm như các quốc gia Đông Nam Á sau
khủng hoảng 2007. Tất nhiên, cơ hội tăng sẽ không
trải đều cho mọi cổ phiếu.
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo tình hình kinh tế - tài chính tháng 11/2017 và 11 tháng năm 2017
của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia.
2. Báo cáo vĩ mô tháng 10/2017 của Công ty chứng khoán Sài Gòn.
3. Câu lạc bộ CEO TP. Hồ Chí Minh: Hội thảo “Kinh tế Việt Nam triển vọng 2018”;
4. HSBC: Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng
năm 2018.
lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình
tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức
cạnh tranh”.
Với những nền tảng tích cực của năm 2017, nền
kinh tế cũng như thị trường chứng khoán trong năm
2018 được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến
tích cực. Việc Chính phủ tiếp tục kiên định theo
đuổi thực thi đồng bộ các giải pháp về kiểm soát chi
thường xuyên, tăng các nguồn thu cho ngân sách,
giảm dần tỷ lệ nợ công, tăng chi cho đầu tư phát
triển… là những điểm tốt sẽ hỗ trợ cho hoạt động
của nền kinh tế trong năm tới. Dẫu vậy, nền kinh
tế cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách
thức do kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian
tới, điều quan trọng là nhà quản lý cần thay đổi
tư duy kích cầu bằng tư duy kích cung. Trong các
giải pháp kích cung, cần nhấn mạnh việc tạo ra môi
trường kinh doanh thuận lợi, sân chơi bình đẳng
cho các thành phần kinh tế. Cùng với đó là sự hỗ trợ
tối đa từ cơ quan nhà nước về tạo lập chính sách hay
trực tiếp hỗ trợ sản xuất và tiếp thị sản phẩm, nhằm
tiếp sức cho các doanh nghiệp lớn mạnh...
Kỳ vọng vào thị trường chứng khoán
Với bối cảnh kinh tế vĩ mô đang vận động theo
chiều hướng tích cực và khá vững chắc, các chuyên
gia kinh tế cho rằng, thị trường chứng khoán trong
năm 2018 sẽ tiếp nối đà sôi động của năm nay.
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia dự báo, xu
hướng tăng trưởng trung dài hạn của thị trường
chứng khoán có thể tiếp tục trong năm 2018, chỉ số
VN-Index có thể đạt các đỉnh cao mới và giá trị vốn
hóa thị trường trên GDP tiếp tục gia tăng. Cơ sở của
dự báo lạc quan trên ngoài bệ đỡ là tăng trưởng kinh
tế, tiếp tục có những diễn biến tích cực mới, còn nhờ
mặt bằng giá cổ phiếu hiện tương đối hấp dẫn. Mức
P/E bình quân là 17,5 lần, thấp hơn 16% so với mức
P/E bình quân các thị trường chứng khoán khu vực,
trong khi tăng trưởng GDP của Việt Nam, cũng như
tăng trưởng lợi nhuận từ các doanh nghiệp niêm
yết của Việt Nam năm 2018 được dự báo cao hơn
phần lớn các nước trong khu vực. Các đợt bán vốn
nhà nước, IPO doanh nghiệp nhà nước lớn và niêm
yết các doanh nghiệp lớn, có chất lượng trong năm
2018, sẽ tiếp tục thu hút mạnh các dòng vốn tham
gia thị trường, nhất là dòng vốn đầu tư gián tiếp từ
các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.
Dù chỉ số VN-Index đang tiến gần tới mốc đỉnh
trong lịch sử 1.137 điểm trong năm 2007, nhưng
thị trường chứng khoán thời điểm này nhiều điểm
khác so với thời điểm 10 năm trước. Nếu như thời
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...148
Powered by FlippingBook