TCTC (2018) so 5 ky 1 đầy đủ - page 4

3
tích cực, tiêu cực tiềm tàng của các đồng tiền ảo và đã có những
phản ứng chính sách khác nhau.
Tại Việt Nam, tuy đồng tiền ảo không được chấp nhận, không
phải là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng hoạt động của
nó vẫn có chiều hướng gia tăng bất chấp những rủi ro. Làm thế
nào để quản lý hiệu quả và hạn chế được những rủi ro từ đồng
tiền ảo trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 là vấn đề
đặt ra đối với các nhà quản lý.
Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
1255/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản
lý các loại tài sản ảo, tiền ảo và tiền điện tử. Các cơ quản quản lý
nhà nước như Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đang
khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp
lý để quản lý tiền ảo tại Việt Nam.
Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về bản chất, phương thức hoạt
động của các loại tiền ảo, tiền điện tử trên thế giới, cũng như góp
thêm những góc nhìn mới tới các nhà quản lý về các giải pháp,
khung pháp lý quản lý các đồng tiền này, Tạp chí Tài chính tháng
5/2018 thực hiện chủ đề: “Quản lý các loại tiền ảo, tiền điện tử”.
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
Thời gian gần đây, cụm từ tiền ảo, tiền điện tử, tiền mã hóa...
đã trở nên quen thuộc và phổ biến khắp toàn cầu. Dù chưa thống
nhất khái niệm hay phương thức quản lý các đồng tiền này...
nhưng nhìn chung, các nhà phân tích, các tổ chức tài chính trên
thế giới rất quan tâm đến sự phát triển của tiền ảo nói chung và
biến động giá của chúng trong thời gian qua.
Trên thị trường tiền tệ hiện nay đã xuất hiện khoảng hơn
2.000 đồng tiền ảo, tiền điện tử, tiền mã hóa... khác nhau (như
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin...) với tổng giá trị thị trường
toàn cầu lên đến gần 400 tỷ USD. Sự xuất hiện của những đồng
tiền này tạo ra nhiều thách thức trong việc thực thi chính sách
tiền tệ, kiểm soát dòng tiền, rủi ro phát sinh trong giao dịch và
ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống tài chính, ngân hàng.
Với sự phát triểnmạnhmẽ của công nghệ thông tin và thương
mại điện tử, nhiều chuyên gia nhận định, việc tồn tại, phát triển
các loại tiền điện tử, tiền ảo hay tài sản ảo là khó tránh khỏi.
Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành
tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động
vốn theo phương thức đa cấp sẽ diễn biến ngày càng phức tạp.
Trước xu thế đó, các quốc gia trên thế giới đã nhận ra những mặt
CHỦ ĐỀ
QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀNẢO, TIỀNĐIỆNTỬ
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...109
Powered by FlippingBook